Bảo toàn nội dung soạn thảo trong custom metabox có sử dụng trình soạn thảo HTML

Đăng ký tài khoản kiếm tiền với tiếp thị liên kết tại ACCESSTRADE, MasOffer, Lazada Việt Nam

Bảo toàn nội dung soạn thảo trong custom metabox có sử dụng trình soạn thảo HTML để hiển thị ngoài giao diện.

//$metabox_content= str_replace(array("\r\n", "\r"), "<br/>", $metabox_content);
$metabox_content=wpautop($metabox_content);

echo $metabox_content;

 

Bảo toàn nội dung soạn thảo trong custom metabox có sử dụng trình soạn thảo HTML 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Nếu bạn mong muốn tìm hiểu rõ hơn về chia sẻ này và những chia sẻ khác, bạn có thể kết nối với mình qua các thông tin sau:
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/PExpress
Blog chia sẻ cá nhân: PolygonExpress.com
Group chia sẻ ứng dụng affiliate marketing & services: MMO tools
Web dịch vụ freelance: FMMSPolygon.com
Email liên hệ mình: fmmspolygon@gmail.com
Điện thoại: 0937.798.420 - 0868.929.024 (Kim Ngọc)

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.