Các thuật ngữ seller Amazon thường dùng FBA

ASIN = Amazon standard identification number ASP = average sales price ATOP = at time of posting AZ = Amazon B&M = brick-and-mortar store BAM = Books-A-Million BF = Black Friday BL = Big Lots BMVD = books, music, video, and DVD BN = Barnes & Noble BOGO = buy one get one BOLO = be on the lookout BSR = best seller rank BTS = back to school CC = credit card CCC = CamelCamelCamel COGS = cost of goods sold DS = dropshipping EAN = European article number EIN = employment identification number FBA = Fulfillment by Amazon FBM = Fulfillment by Merchant FNSKU = …


Ứng dụng tự động đồng bộ và kiểm tra biến động giá sản phẩm cụ thể tại các site thương mại điện tử

Ứng dụng tự động đồng bộ và kiểm tra biến động giá sản phẩm cụ thể tại các site thương mại điện tử

Chào bạn, đây là ứng dụng mình phát triển chia sẻ với anh em bán hàng trực tuyến tại các site thương mại điện tử như: Amazon, AliExpress, Lazada, Adayroi, Tiki...Danh sách proxy free cho ứng dụng đồng bộ giáP.s: bạn có thể thêm vào phần cấu hình cài đặt Proxy, cung cấp nhiều proxy sẽ hỗ trợ quá trình đồng bộ giá sản phẩm ổn định hơn. Lưu ý: tham số {{URL}} sẽ được ứng dụng tự động thay bằng url sản phẩm bạn cần check …