PolyXGO AMZ Store

Đăng ký tài khoản kiếm tiền với tiếp thị liên kết tại ACCESSTRADE, MasOffer, Lazada Việt Nam

English below
Chương trình tiếp thị liên kết: Amazon
Loại: plugin WordPress
Giá: miễn phí trọn đời các phiên bản
Phần mềm hỗ trợ tự động lấy mã ASIN theo từ khoá trên Amazon: Extract ASIN
Phiên bản: 1.1.1
– Hỗ trợ Product APIs từ chương trình tiếp thị liên kết Amazon.
– Làm mới giá sản phẩm từ amazon trên từng sản phẩm. (Tuân thủ chính sách dịch vụ của Amazon)
– Hiển thị đánh giá của khách hàng qua popup. (Tuân thủ chính sách dịch vụ của Amazon).
– Tự động import danh sách sản phẩm qua mã các ASIN đầu vào.
– v.v.
Niche tham khảo: https://goo.gl/y29ijv
👉 Download plugin tại WordPress.org hoặc link trực tiếp: Google Drive
💝 Chúc ngày mới tốt lành và may mắn!
——————————
Affiliate program: Amazon Associates
Type: plugin WordPress
Price: free & free forever
Version: 1.1.1
Software help your extract products ASIN on Amazon by keywords: Extract ASIN
– Support product APIs with your access key id & secret access Key.
– Amazon refresh price from Amazon with button “refresh price”. (observance TOS by Amazon)
– Support display reviews on Amazon with popup. (observance TOS by Amazon)
– Support import product information by ASIN list.
– and etc.
👉 Site url reviews: https://goo.gl/y29ijv
👉 Download plugin tại WordPress.org hoặc link trực tiếp: Google Drive
🍀 Donate if you want gift me a cup of coffee with motivation update version in future.
My Paypal: https://www.paypal.me/polyxgo (THANK YOU SO MUCH)

You can contact with me on facebook: https://www.facebook.com/PExpress
Join to group: https://www.facebook.com/groups/polyxgo/
My private blog: http://polygonexpress.com/
Or

Comment in this post.

💝 Have a nice day and good luck to you!

Posted by Cù Kim Ngọc on Wednesday, 12 April 2017

Display products

Display products

Popup customers reviews

Popup customers reviews

Configure Amazon Product APIs

Configure Amazon Product APIs

Import products ASIN

Import products ASIN

PolyXGO AMZ Store 4.31/5 (86.15%) 13 votes
Nếu bạn mong muốn tìm hiểu rõ hơn về chia sẻ này và những chia sẻ khác, bạn có thể kết nối với mình qua các thông tin sau:
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/PExpress
Blog chia sẻ cá nhân: PolygonExpress.com
Group chia sẻ ứng dụng affiliate marketing & services: MMO tools
Web dịch vụ freelance: FMMSPolygon.com
Email liên hệ mình: fmmspolygon@gmail.com
Điện thoại: 0937.798.420 - 0868.929.024 (Kim Ngọc)

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.