Sử dụng LESS để viết CSS

Nếu công việc của bạn đang làm là lập trình viên, và cụ thể hơn là thiết kế website thì việc xây dựng giao diện (template. Theme) website là việc bạn thường xuyên phải làm. Do đó viết mã để xây dựng giao diện từ bản thiết kế thì CSS là thành phần cơ bản không thể thiếu sau mã HTML.CSS là gì ? CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheet là ngôn ngữ định nghĩa cách thể hiển các thẻ HTML (HyperText Markup Language) trên Theme website bạn thực hiện.Đối với công việc thiết kế website thì: Đẹp, logic, thân thiện với người dùng: phải phụ thuộc vào bản thiết kế website đó ! Và để thể hiện được …