Hướng dẫn tự tạo Widget đặt mã quảng cáo trong WordPress

Hướng dẫn tạo Widget đặt mã quảng cáo của bạn như Quảng Cáo Google Adsense, Godaddy hay các chương trình Cộng Tác Viên nào bạn tham gia... Tóm lại bạn có thể đặt bất cứ quảng cáo nào vào các vị trí hỗ trợ đặt Widget trên WordPress Theme bạn đang sử dụng.Ở bài viết trước Hướng dẫn tạo Widget trong WordPress dễ dàng mình đã cùng các bạn tự mình tạo Widget trong WordPress, tiếp theo hôm nay mình sẽ cùng các bạn tự tạo 1 Widget đơn giản nhưng vô cùng hữu ích (lưu ý bạn: bài viết này cũng chỉ nhằm mục đích chia sẻ những kiến thức cơ bản cho bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về phần Widget trong …