Cách tạo shortcode chèn video youtube vào nội dung

Cách tạo shortcode chèn video youtube vào nội dung

Tại sao nên tạo shortcode chèn video youtube ? Trong quá trình phát triển WordPress Themes, WordPress Plugins có thể bạn cần định nghĩa nhiều shortcode để tăng tính tiện dụng trong việc truy vấn dữ liệu hiển thị, định dạng template tốt hơn. Trong chia sẻ này mình sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để có thể dễ dàng chèn video youtube vào nội dung với các định dạng tuỳ chỉnh ứng với từng vị trí hiển thị. Mã khai báo khởi tạo shortcode chèn video youtube vào nội dung ? // Add Shortcode function polygon_simple_video_embed_shortcode( $atts ) {// Attributes extract( …


Cách tạo shortcode hiển thị danh sách posts gần đây

Cách tạo shortcode hiển thị danh sách posts gần đây

Tại sao phải tạo shortcode hiển thị danh sách post gần đây ? Trong quá trình phát triển WordPress Themes, WordPress Plugins có thể bạn cần định nghĩa nhiều shortcode để tăng tính tiện dụng trong việc truy vấn dữ liệu hiển thị, định dạng template tốt hơn. Trong chia sẻ này là để lấy ra danh sách bài tin bài chia sẻ gần đây nhằm sử dụng nó ở nhiều nơi của dự án. Vậy hàm khai báo dưới đây sẽ giúp bạn khởi tạo 1 shortcode làm được điều đó. Mã khai báo khởi tạo shortcode hiển thị danh sách posts gần đây ? if (!function_exists('polygon_get_posts_by_shortcode')){ function …