Phân Quyền Các Loại Tài Khoản Thành Viên Trong WordPress (User Role)

Phân Quyền Các Loại Tài Khoản Thành Viên Trong WordPress (User Role)

WordPress có hỗ trợ phân quyền không? CÓ. Phát triển từ nền tảng ban đầu là blog do đó việc phân quyền các nhóm thành viên dĩ nhiên đã được WordPress hỗ trợ. Nếu bạn đang phát triển web/ blog dựa trên nền tảng WordPress và muốn phân loại cơ bản các nhóm thành viên để quản lý và điều phối thì điều này hoàn toàn có thể.Các nhóm user role được hỗ trợ, vai trò của từng nhóm WordPres mặc định hỗ trợ các nhóm quyền cơ bản sau: Subscriber, Contributor, Author, Editor, Administrator.5 nhóm người dùng này đều có các quyền hạn khác nhau trên hệ thống cụ thể như sau:1. Administrator – Các …