Ngày mới An Nhiên » Application

Application

PXG Crawler: Xử lý – Lưu trữ và Quản lý dữ liệu thiết kế

Gói tool đã ngừng bán nhé! Mọi người quan tâm vui lòng bỏ qua thông tin này! Giá bán ứng dụng & sourcecode P/s: theo góp ý của các bro mình sẽ giới hạn số bản bán ra. Bản deploy sử dụng vĩnh viễn: xx triệu. Không giới hạn số máy dùng. ⛔ Giới hạn …

PXG Crawler: Xử lý – Lưu trữ và Quản lý dữ liệu thiết kế Read More »

PXG Crawler: nhập thiết kế PNG theo ID và thiết kế đã có

Nhập thiết kế PNG đầu vào (import) Mọi người chỉ cần Mở thư mục chứa thiết kế PNG sau đó nhập từ khoá sẽ lưu trữ dữ liệu và “Lưu thiết kế“. Mặc định tên thư mục mọi người chọn sẽ là tên từ khoá nhóm dữ liệu nếu như không điều chỉnh phần Từ …

PXG Crawler: nhập thiết kế PNG theo ID và thiết kế đã có Read More »

PXG Legend: Spin content, Macro content

Định nghĩa, phân loại nội dung sử dụng để spin. Tính năng hỗ trợ: – Tạo danh mục để nhóm và phân loại nội dung spin. – Định nghĩa spin nội dung theo 3 nhóm: Words/ Sentences, Spin Content Short Description, Spin Content Description. Tab Words/ Sentences Phần định nghĩa từ đồng nghĩa hoặc các …

PXG Legend: Spin content, Macro content Read More »

PXG Legend: Site’s Tiers

Danh sách Site’s Để thêm mới site’s cần lưu ý các thông tin sau: Các site tiers 1 Cài đặt, kích hoạt và cấu hình các plugins: woocommerce polyxgo-products polyxgo-products-design polyxgo-products-extend polyxgo-products-variation polyxgo-utilities-editor Ngoài ra các plugin khác bổ trợ có thể kích hoạt hoặc không tuỳ nhu cầu như: , polyxgo-products-coupon Cấu hình chuẩn …

PXG Legend: Site’s Tiers Read More »

PXG: Định nghĩa mockup áo render

Phần tính năng mockup hỗ trợ việc tạo và định nghĩa thông tin các mockup để sử dụng trong quá trình post dữ liệu lên các site hoặc tự động tạo mockup để sử dụng tuỳ vào nhu cầu của các ứng dụng riêng. Lưu ý: tính năng mặc định đều có ở cả 2 …

PXG: Định nghĩa mockup áo render Read More »

PXG Legend post data tiers 3

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 3

Post dữ liệu lên các site tiers 3 Bước 1: chọn danh sách các website tiers 2 làm nguồn dữ liệu backlink về. Bước 2: chọn danh sách từ khóa sản phẩm muốn đăng tải. Bước 3: chọn danh sách website cần đăng, mockup đại diện. Bước 4: nhập các thông tin nội dung cho …

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 3 Read More »

PXG Legend post data tiers 4

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 4

Post dữ liệu lên các site tiers 4 Bước 1: chọn danh sách các website tiers 3 làm nguồn dữ liệu tier4 backlink về. Bước 2: chọn danh sách từ khóa sản phẩm muốn đăng tải. Bước 3: chọn danh sách website cần đăng, mockup đại diện. Bước 4: nhập các thông tin nội dung …

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 4 Read More »

PXG Legend post data tiers 2

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 2

Post dữ liệu lên các site tiers 2 Bước 1: chọn danh sách các website tiers 1 làm nguồn dữ liệu. Bước 2: chọn danh sách từ khóa sản phẩm muốn đăng tải. Bước 3: chọn danh sách website cần đăng, mockup đại diện (mặc định tiers 1 chỉ hỗ trợ 1 mockup). Bước 4: …

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 2 Read More »

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 1

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 1

Post dữ liệu lên các site tiers 1 Lưu ý quan trọng: để post dữ liệu lên các site thì cần xử lý và import dữ liệu trước đó từ ứng dụng PXG Crawler. Nếu chưa sử dụng tool lần nào vui lòng tham khảo các mô tả chi tiết từ trên xuống trước khi …

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 1 Read More »