Tự động tối ưu hóa nội dung 1 số loại dữ liệu

Auto SEO là những kỹ thuật được áp dụng từ rất nhiều năm trước đối với các loại dữ liệu dạng celebration trên ngôn ngữ tiếng Anh (theo mình biết). Hướng dẫn sử dụng PolyXGO Utilities Celebration

Hệ thống auto web, tiện ích trực tuyến đã phát triển từ rất lâu mà ít ai để ý. (trừ phần lớn các bạn làm affiliate marketer cho amazon…).

Bảng dữ liệu sau sẽ tự động tính ngày của Mẹ trong khoảng tính từ năm hiện tại người dùng xem lùi về 5 năm trước và 5 năm sắp tới.

Dates for Mother's Day from 2015 to 2025
When is...?DateDay of the weekDays away
Mother's Day 2015May 10, 2015Sundayin 0 days
Mother's Day 2016May 8, 2016Sundayin 0 days
Mother's Day 2017May 14, 2017Sundayin 0 days
Mother's Day 2018May 13, 2018Sundayin 0 days
Mother's Day 2019May 12, 2019Sundayin 0 days
Mother's Day 2020May 10, 2020Sundayin 0 days
Mother's Day 2021May 9, 2021Sundayin 206 days
Mother's Day 2022May 8, 2022Sundayin 570 days
Mother's Day 2023May 14, 2023Sundayin 941 days
Mother's Day 2024May 12, 2024Sundayin 1305 days
Mother's Day 2025May 11, 2025Sundayin 1669 days

Bảng dữ liệu tự động tính ngày của Mẹ trong khoảng từ năm 2016-2024. Năm 2025 bảng dữ liệu sẽ không còn ý nghĩa.

Dates for Mother's Day from 2016 to 2024
When is...?DateDay of the weekDays away
Mother's Day 2016May 8, 2016Sundayin 0 days
Mother's Day 2017May 14, 2017Sundayin 0 days
Mother's Day 2018May 13, 2018Sundayin 0 days
Mother's Day 2019May 12, 2019Sundayin 0 days
Mother's Day 2020May 10, 2020Sundayin 0 days
Mother's Day 2021May 9, 2021Sundayin 206 days
Mother's Day 2022May 8, 2022Sundayin 570 days
Mother's Day 2023May 14, 2023Sundayin 941 days
Mother's Day 2024May 12, 2024Sundayin 1305 days

Bảng dữ liệu tự động tính ngày của Bố trong khoảng từ năm 2019-2026. Năm 2027 bảng dữ liệu sẽ không còn ý nghĩa.

Dates for Father's Day from 2019 to 2026
When is...?DateDay of the weekDays away
Father's Day 2019June 16, 2019Sundayin 0 days
Father's Day 2020June 21, 2020Sundayin 0 days
Father's Day 2021June 20, 2021Sundayin 248 days
Father's Day 2022June 19, 2022Sundayin 612 days
Father's Day 2023June 18, 2023Sundayin 976 days
Father's Day 2024June 16, 2024Sundayin 1340 days
Father's Day 2025June 15, 2025Sundayin 1704 days
Father's Day 2026June 21, 2026Sundayin 2075 days

P/s: tùy từng ý tưởng nội dung liên quan tới 2 ngày lễ này mà việc ứng dụng kỹ thuật này sẽ trở nên hợp lý. Ví dụ 1 bài viết về ngày của Mẹ hàng năm thì việc tích hợp tự động tính toán ngày này mỗi năm trong bài thì bài viết đó sẽ có giá trị nội dung luôn luôn đúng ở thời điểm người đọc đang xem (tính mới). Google khi quét lại nội dung này cũng sẽ hiểu nó phù hợp với thời điểm hiện tại.

Kỹ thuật tối ưu SEO này giải quyết vấn đề

– “chiếm lĩnh thị phần từ khóa tìm kiếm rơi vào ngách đó”.
– kết quả số lượng từ khóa và thứ hạng chỉ là 1 con số ước lượng và hoàn toàn không thể tiên đoán trước từ bất cứ đơn vị phân tích #analytics nào tới thời điểm hiện tại #ahrefs #googleanalytics #semrush

Thứ hạng google sắp xếp cho các nhóm này là khá đa dạng (đã test kiểm nghiệm).

Nếu để ý các chỉ số analytics và quan sát bạn sẽ có thể thấy dữ liệu dạng này không phụ thuộc quá nhiều vào thời điểm chúng được tích hợp, loại nội dung website, brand website…

P/d: đúng hơn nghĩa là bạn tích hợp thời điểm nào cũng được trên toàn hệ thống của bạn. Và kết quả thứ hạng có phần phụ thuộc vào tổng thể thứ hạng website của bạn. Site bạn càng nhiều từ khóa top chúng càng có cơ hội top và ngược lại.

Thuật toán ứng xử?

Thuật toán google ứng xử với nội dung này là “Google không có quyền hạn nhiều khi phán xét bản quyền nội dung đó”. Các công cụ tìm kiếm, phân tích khác cũng không khác nhiều vì thực tế Google Search đang trở thành chuẩn mực.

Loại nội dung có thể tự động tối ưu hóa tìm kiếm?

Case sau ví dụ ý tưởng cho các bạn nếu quan tâm nhé! Đó là dữ liệu về Ngày của Mẹ và Ngày của Bố hàng năm.
#mothersday, #fathersday.

 

Ví dụ dữ liệu tự động sinh các nội dung về thông tin ngày của Bố, Mẹ năm hiện tại 2020

 

Dữ liệu hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh

Định dạng nội dung chỉ định: When is Father’s Day {{to}}?” content=”Father’s Day {{to}} is on {{name_of_day}}, {{name_of_month}} {{day}}, {{to}} (in {{count_down}} days).

 

Kết quả hiển thị

Đăng ký tài khoản kiếm tiền với tiếp thị liên kết (affiliate marketing) tại ACCESSTRADE Việt Nam. Tại sao lại là affiliate là xu hướng kiếm tiền thụ động lâu dài?

When is Father's Day 2020? Father's Day 2020 is on Sunday, June 21, 2020 (in 0 days). When is Mother's Day 2020? Mother's Day 2020 is on Sunday, May 10, 2020 (in 0 days).

 

Dữ liệu hiển thị ngôn ngữ Tiếng Việt

Định dạng chỉ định: Ngày của Cha năm {{to}} là {{name_of_day}}, rơi vào ngày {{day}} tháng {{name_of_month}} (sẽ diễn ra trong {{count_down}} ngày nữa).

Kết quả hiển thị

Ngày của Cha năm 2020 là ngày mấy?Ngày của Bố năm 2020 là 6, rơi vào ngày 21 tháng 6 (sẽ diễn ra trong 0 ngày nữa). Ngày của Mẹ năm 2020 là ngày mấy? Ngày của Mẹ năm 2020 là 5, rơi vào ngày 10 tháng 5 (sẽ diễn ra trong 0 ngày nữa).

 

Ví dụ dữ liệu từ động sinh các nội dung về thông tin ngày của Cha từ năm 2017 tới 2030

 

Hiển thị tiếng Anh

Dates for Father's Day from 2017 to 2030 Father's Day in 2017 is on Sunday, the 18th of June (18/6/2017).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2018 is on Sunday, the 17th of June (17/6/2018).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2019 is on Sunday, the 16th of June (16/6/2019).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2020 is on Sunday, the 21st of June (21/6/2020).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2021 is on Sunday, the 20th of June (20/6/2021).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2022 is on Sunday, the 19th of June (19/6/2022).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2023 is on Sunday, the 18th of June (18/6/2023).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2024 is on Sunday, the 16th of June (16/6/2024).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2025 is on Sunday, the 15th of June (15/6/2025).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2026 is on Sunday, the 21st of June (21/6/2026).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2027 is on Sunday, the 20th of June (20/6/2027).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2028 is on Sunday, the 18th of June (18/6/2028).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2029 is on Sunday, the 17th of June (17/6/2029).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June Father's Day in 2030 is on Sunday, the 16th of June (16/6/2030).
Father's Day is celebrated by Americans on the third Sunday of June

 

Hiển thị tiếng Việt

Ngày của Cha từ năm 2017 tới 2030 Ngày của Cha năm 2017 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 18 của tháng 6 (18/6/2017).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2018 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 17 của tháng 6 (17/6/2018).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2019 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 16 của tháng 6 (16/6/2019).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2020 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 21 của tháng 6 (21/6/2020).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2021 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 20 của tháng 6 (20/6/2021).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2022 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 19 của tháng 6 (19/6/2022).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2023 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 18 của tháng 6 (18/6/2023).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2024 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 16 của tháng 6 (16/6/2024).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2025 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 15 của tháng 6 (15/6/2025).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2026 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 21 của tháng 6 (21/6/2026).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2027 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 20 của tháng 6 (20/6/2027).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2028 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 18 của tháng 6 (18/6/2028).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2029 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 17 của tháng 6 (17/6/2029).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 Ngày của Cha năm 2030 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 16 của tháng 6 (16/6/2030).
Ngày của Cha là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6

 

Ví dụ dữ liệu từ động sinh các nội dung về thông tin ngày của Mẹ từ năm 2018 tới 2050

 

Hiển thị tiếng Anh

Dates for Mother's Day from 2018 to 2050 Mother's Day in 2018 is on Sunday, the 13rd of May (13/5/2018).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2019 is on Sunday, the 12nd of May (12/5/2019).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2020 is on Sunday, the 10th of May (10/5/2020).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2021 is on Sunday, the 9th of May (9/5/2021).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2022 is on Sunday, the 8th of May (8/5/2022).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2023 is on Sunday, the 14th of May (14/5/2023).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2024 is on Sunday, the 12nd of May (12/5/2024).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2025 is on Sunday, the 11st of May (11/5/2025).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2026 is on Sunday, the 10th of May (10/5/2026).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2027 is on Sunday, the 9th of May (9/5/2027).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2028 is on Sunday, the 14th of May (14/5/2028).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2029 is on Sunday, the 13rd of May (13/5/2029).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2030 is on Sunday, the 12nd of May (12/5/2030).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2031 is on Sunday, the 11st of May (11/5/2031).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2032 is on Sunday, the 9th of May (9/5/2032).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2033 is on Sunday, the 8th of May (8/5/2033).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2034 is on Sunday, the 14th of May (14/5/2034).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2035 is on Sunday, the 13rd of May (13/5/2035).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2036 is on Sunday, the 11st of May (11/5/2036).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2037 is on Sunday, the 10th of May (10/5/2037).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2038 is on Sunday, the 9th of May (9/5/2038).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2039 is on Sunday, the 8th of May (8/5/2039).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2040 is on Sunday, the 13rd of May (13/5/2040).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2041 is on Sunday, the 12nd of May (12/5/2041).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2042 is on Sunday, the 11st of May (11/5/2042).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2043 is on Sunday, the 10th of May (10/5/2043).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2044 is on Sunday, the 8th of May (8/5/2044).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2045 is on Sunday, the 14th of May (14/5/2045).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2046 is on Sunday, the 13rd of May (13/5/2046).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2047 is on Sunday, the 12nd of May (12/5/2047).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2048 is on Sunday, the 10th of May (10/5/2048).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2049 is on Sunday, the 9th of May (9/5/2049).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May Mother's Day in 2050 is on Sunday, the 8th of May (8/5/2050).
Mother's Day is celebrated by Americans on the two Sunday of May

 

Hiển thị tiếng Việt

Ngày của Mẹ từ năm 2018 tới 2050 Ngày của Mẹ năm 2018 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 13 của tháng 5 (13/5/2018).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2019 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 12 của tháng 5 (12/5/2019).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2020 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 10 của tháng 5 (10/5/2020).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2021 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 9 của tháng 5 (9/5/2021).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2022 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 8 của tháng 5 (8/5/2022).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2023 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 14 của tháng 5 (14/5/2023).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2024 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 12 của tháng 5 (12/5/2024).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2025 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 11 của tháng 5 (11/5/2025).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2026 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 10 của tháng 5 (10/5/2026).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2027 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 9 của tháng 5 (9/5/2027).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2028 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 14 của tháng 5 (14/5/2028).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2029 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 13 của tháng 5 (13/5/2029).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2030 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 12 của tháng 5 (12/5/2030).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2031 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 11 của tháng 5 (11/5/2031).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2032 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 9 của tháng 5 (9/5/2032).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2033 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 8 của tháng 5 (8/5/2033).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2034 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 14 của tháng 5 (14/5/2034).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2035 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 13 của tháng 5 (13/5/2035).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2036 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 11 của tháng 5 (11/5/2036).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2037 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 10 của tháng 5 (10/5/2037).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2038 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 9 của tháng 5 (9/5/2038).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2039 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 8 của tháng 5 (8/5/2039).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2040 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 13 của tháng 5 (13/5/2040).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2041 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 12 của tháng 5 (12/5/2041).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2042 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 11 của tháng 5 (11/5/2042).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2043 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 10 của tháng 5 (10/5/2043).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2044 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 8 của tháng 5 (8/5/2044).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2045 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 14 của tháng 5 (14/5/2045).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2046 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 13 của tháng 5 (13/5/2046).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2047 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 12 của tháng 5 (12/5/2047).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2048 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 10 của tháng 5 (10/5/2048).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2049 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 9 của tháng 5 (9/5/2049).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 Ngày của Mẹ năm 2050 là ngày Chủ Nhật, rơi vào ngày 8 của tháng 5 (8/5/2050).
Ngày của Mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ, ngày này hàng năm rơi vào Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5

Related Posts

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.