Extract ASIN by keywords – #Amazon

Chương trình desktop hỗ trợ #Amazon
Loại: chương trình windows
Giá: miễn phí
Phiên bản: 1.1.1
– Hỗ trợ trích xuất danh sách mã ASIN sản phẩm bằng từ khoá đầu vào trên Amazon. (👀 Xem video)
– Lựa chọn danh sách mã ASIN các sản phẩm phù hợp. (👀 Xem video)
– Cài đặt plugin AMZ Store tại: https://www.facebook.com/groups/polyxgo/permalink/1655364888097058/?sale_post_id=1655364888097058 ( Tải free)
– Sử dụng chức năng import ASIN để plugin tự động lấy thông tin danh sách sản phẩm về. (👀 Xem ảnh)
– v.v.
 Link tải ứng dụng: https://goo.gl/3iIEXK
 Video tham khảo: https://www.facebook.com/PExpress/videos/1634599439888408/
 Niche tham khảo: https://goo.gl/y29ijv
 Plugin url: http://polygonexpress.com/polyxgo-amz-store.html
 Download plugin tại WordPress.org hoặc link trực tiếp: http://adf.ly/1izP2w
—————————-
Extract ASIN by keywords
Help you get products ASIN on Amazon with your input keywords.
Type: Desktop app
Price: free
Version: 1.1.1
– Extract products ASIN with keywords.
– Use plugin at http://polygonexpress.com/polyxgo-amz-store.html
– Import your products ASIN.
– Create your store which help you auto tracking Amazon grow up your income with Amazon affiliate program.
 Download free here: https://goo.gl/3iIEXK
 Video demo: https://www.facebook.com/PExpress/videos/1634599439888408/
#amz #polyxgo #affiliatetools

Posted by Cù Kim Ngọc on Friday, 14 April 2017

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.