Hướng dẫn cấu hình và hiển thị thông báo thiết kế áo hỗ trợ tùy chỉnh

Ở phiên bản mới tích hợp PolyXGO Design mình đang phát triển và hỗ trợ mọi người tính năng mở rộng thiết kết (scale design) trực tiếp trên site.
Tuy nhiên, có 1 số vấn đề là có thể khách hàng sẽ dễ bị hiểu lầm khi nhìn các áo scale bị lệch do font-size và độ dài dữ liệu scale là hoàn toàn khác nhau. Việc này sẽ làm giảm CTA vào áo đó. Ví dụ: ACTORWEB DESIGN MANAGER. Khi đó thiết kế áo ACTOR nhìn sẽ ok nhưng các áo jobs title dài hơn sẽ bị lệch.

Hiện tại để giải quyết vấn đề này mình đã tích hợp thêm phần popup ngay bên dưới nhãn áo scale. Mọi người có thể tùy chỉnh thông tin này trong phần PolyXGO Design/ Settings.

Các thuộc tính và ý nghĩa

Display label custom design: nếu check vào phần này thì ở những áo hỗ trợ scale design sẽ hiển thị nhãn thông báo. Ngược lại sẽ không hiển thị.
Custom design label: nội dung nhãn thông báo đây là áo tùy chỉnh. Ở phần này bạn có thể tùy chỉnh theo ý bạn hoặc dùng nội dung mẫu của mình như sau:
<div class="label">Custom T-Shirt</div><div class="label_white">[polyxgo_products_popup_button target_popup_id="pxg_scale_design_notice_common" anchor_text="Why? & how to custom?"]</div>
Nội dung Custom T-Shirt và giá trị anchor_text (Why? & how to custom?) mọi người chỉnh lại tùy theo CTA (call to action) của mọi người.
target_popup_id: là id 1 popup bất kỳ trong nội dung trang bạn muốn gọi. Ở đây mình gọi popup thông báo sẽ định nghĩa bên đưới để hướng dẫn khách hàng các thông tin về áo tùy chỉnh.
Hiển thị trên site sẽ như sau
Scale design notice popup: khi người dùng click vào link định nghĩa bên trên sẽ có 1 popup hiển thị lên. Trong popup này mọi người có thể viết nội dung lưu ý khách là họ có thể tùy chỉnh thông tin trên áo này hoặc video hướng dẫn chi tiết cho họ.
Ở phần này mọi người có thể sử dụng nội dung mẫu của mình như sau:
[polyxgo_products_popup id="pxg_scale_design_notice_common" header_text="How To Custom This T-shirt Design?" html_content="You can change text on design before order! Sometime design with your name, job title, birthday, age, state can wrong font-size. Do not worry because it is change. Please help us check video below and resize them!<br/>Recommend: You need to use your computer + Chrome Browser for exactly custom design!<br/><br/>____HowToCustomYourTshirt____"]

Lưu ý: giá trị id của phần này chỉnh là giá trị target_popup_id được gọi ở phần bên trên nhé! Nếu bạn đổi giá trị này thì nơi gọi nó cũng cần phải đổi để popup hiển thị chính xác.

header_text: tiêu đề hiển thị trên popup.

html_content: nội dung hiển thị trên popup. Ở đây mình có gọi 1 macro content trong đó, macro này mình chèn 1 video từ youtube.

Hiển thị trên site mình khi khách hàng click vào nút Why? & how to custom? sẽ như sau
 

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.