Hướng dẫn sử dụng PolyXGO Utilities Editor

Từ việc phát triển các #plugin ứng dụng hỗ trợ soạn thảo mình thấy có 1 vài vấn đề phức tạp trong việc tái sử dụng các hàm tính năng chung giữa các plugin có sự kết nối hoặc hỗ trợ nhau. Do đó, mình tách riêng thành từng bản độc lập để tiện sử dụng.

P/s quan trọng: mình xin lỗi vì việc sử dụng tiếng Anh của mình sẽ không tốt, không đúng ở 1 số mô tả như: tiêu đề, hướng dẫn... nhưng lại mong muống các nội dung đó 'ngắn gọn' (vì tiếng Việt thì hơi dài). Do đó, mong mọi người thông cảm hỗ trợ góp ý mình nếu có gì đó không đúng nha.

PolyXGO Utilities Editor sẽ hỗ trợ bạn các tính năng sau trong quá trình soạn thảo

1. Anchor article with create/ update

Shortcode pxg_articles mình đã có 1 bài chia sẻ ý tưởng về nó mọi người có nhu cầu thì tham khảo thêm tại  Ghi chú thời gian cập nhật nội dung - Ý tưởng On-Page hỗ trợ SEO (10/03/2019 - 11/03/2019) (đoạn trích dẫn bài viết này mình cũng sử dụng chính tính năng này luôn đó).

Các thuộc tính

show_created=”true”. Hiển thị ngày đăng hay không, giá trị true/ false.

show_updated=”true”. Hiển thị ngày cập nhật hay không, giá trị true/ false.

author_prefix=”bởi”. Hiển thị nội dung trước tên người đăng bài nếu is_author là true.

date_created_prefix=”đăng ngày”. Hiển thị nội dung trước ngày đăng nếu show_created là true.

date_updated_prefix=”cập nhật ngày”. Hiển thị nội dung trước ngày cập nhật nếu show_updated là true.

is_author=”true”. Hiển thị tên người đăng bài hoặc không, giá trị true/ false.

anchor_text=””. Anchor text cho liên kết mặc định để trống thì chính là tiêu đề bài viết.

url=”3821″. Slug/ id bài đăng, chỉ hỗ trợ page và post. (3821là id của bài viết này)

target=”_self”. Target

rel=””. Rel, nên set nofollow nếu là liên kết tới các trang không muốn các bộ máy tìm kiếm index.

icon_class=”fa fa-warning faa-flash animated”. Class css icon trước tiêu đề, nếu nội dung trống thì sẽ không hiển thị.

Kết quả như trên hiển thị cho tiều đề bài viết này như sau:

 Hướng dẫn sử dụng PolyXGO Utilities Editor (ngày đăng 15/03/2019 - cập nhật 26/05/2019) bởi fmmspolygon

2. Create anchor text to source link

Shortcode hỗ trợ trích dẫn liên kết đến các nguồn bài viết tham khảo nội dung hoặc site khác ở cuối bài viết. Ví dụ mình trích dẫn 1 liên kết về Đại Kỷ Nguyên như sau.

Liên kết mình sẽ trích dẫn https://www.dkn.tv/doi-song/hay-noi-yeu-me-khi-nguoi-van-con-o-ben-ban.html

Kết quả hiển thị:  Nguồn: Hãy nói yêu Mẹ, khi người vẫn còn ở bên bạn… (cảm ơn chia sẻ ý nghĩa của quý báo)

Các thuộc tính

link=”https://www.dkn.tv/doi-song/hay-noi-yeu-me-khi-nguoi-van-con-o-ben-ban.html”

prefix=”Nguồn: ”

anchor=”Hãy nói yêu Mẹ, khi người vẫn còn ở bên bạn…”

suffix=” (cảm ơn chia sẻ ý nghĩa của quý báo)”

target=”_self”

rel=””

icon_class=”fa fa-warning faa-flash animated”

3. Create popup

Hỗ trợ bạn tạo bất cứ popup nào trong nội dung. Ví dụ mình tạo popup hiển thị biểu đồ lịch sử giá bán 1 quyển sách như sau qua tính năng iframe.

Popup hiển thị lịch sử giá bán quyển Nhà Giả Kim?

 

Hoặc đang viết 1 đoạn văn nhắc tới 1 khái niệm nào đó mình sẽ đặt popup chứa nội dung giải thích khái niệm đó để người dùng click xem nếu họ cần thêm thông tin.

Ngọc Ngọc: Ê mày có biết bitcoin không?
Hả hả sao: Bitcoin là gì?

Ngọc Ngọc: thì mày click vô cái link câu hỏi trên đi nha ahihi”

4. Show popup by id

Hỗ trợ bạn tạo nút gọi bất cứ popup nào tạo từ shortcode popup bên trên trong nội dung. Thường áp dụng khi nhắc lại lưu ý trích lục nhỏ nhỏ trong quá trình viết bài.

Ví dụ mình sẽ gọi popup hiển thị lịch sử giá quyển Nhà Giả Kim mình vừa tạo bên trên như sau:

Neh ahihi chào bạn! Click vô tui đi tui hiển thị lại popup bên trên cho xiem

 

P/s: danh sách các tiện ích mình sẽ cập nhật dần, khi đó sẽ thông báo tới mọi người.

5. Article details (page/post/product)

Hỗ trợ hiển thị thông tin mô tả chi tiết của page/post/product trong 1 mô tả page/post/product/danh mục khác.

Hướng dẫn và tính năng PolyXGO Utilities Editor - hiển thị chi tiết nội dung các bài viết trong 1 bài viết khác

Một số bài viết, nội dung áp dụng các tính năng của plugin này

Đánh giá quyển Nhà Giả Kim dựa trên biến động giá bán!

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.