Lập trình C#: Từ khóa partial – kiểu từng phần (partial type)

Trong thời gian này mình đang ôn tập và tìm hiểu lại các kiến thức về lập trình C# nên sẽ lần lượt chia sẻ luôn cùng mọi người, đồng thời lưu trữ kiến thức lại trên blog để tiện sau này xem lại nếu cần. Các bài chia sẻ sẽ không theo một lịch trình cụ thể nào nhé nên chắc chắn không phù hợp với các bạn mới bắt đầu học lập trình, các bạn mới thì chỉ đọc tham khảo thôi, mong các bạn thông cảm.

Từ khóa partial (partial type) trong lập trình C# là kiểu từng phần, nghĩa là với từ khóa này bạn sẽ viết mã của 1 class ở nhiều nơi, nhiều lớp khác nhau trong cùng 1 dự án.
Ví dụ cụ thể trong cùng 1 không gian tên namspace  TestPartialType bạn phát triển 1 lớp ClassXYZ1 (class) nào đó và viết mã ở nhiều file .cs khác nhau tùy từng chức năng của nó. Việc phân bố class ClassXYZ1 này trên nhiều file .cs khác nhau thì bạn có thể gọi nó là Partial type.

Mình tại file ClassXYZ1_part1.cs và khai báo như sau.

namespace TestPartialType
{
  public partial class ClassXYZ1
  {
    public string XTitle
    {
      set; get; }

    public int XIndex { set; get; }
  }
}

Và bạn tạo file ClassXYZ1_part2.cs, khai báo như sau:

namespace TestPartialType
{
  public partial class ClassXYZ1
  {
    public string Display()
    {
      return XIndex + ": " + XTitle;
    }
  }
}

Hai class trên như bạn thấy cùng tên là ClassXYZ1 và cùng không gian tên namespace TestPartialType, do đó khi trình biên dịch thực hiện nó sẽ hiểu các thành phần khai báo của 2 file này là 1 ClassXYZ1 như sau:

namespace TestPartialType
{
public class ClassXYZ1
{
  public string XTitle
  {
  set; get; }

public int XIndex { set; get; }
        public string XDisplay()
        {
            return XIndex + ": " + XTitle;
        }
    }
}

Để kiểm tra lớp hoạt động thể nào bạn biên dịch chương trình với mã sử dụng như sau:

ClassXYZ1 cls1=new ClassXYZ1();
cls1.XIndex = 88;
cls1.XTitle = "Partial type";
Console.WriteLine(cls1.XDisplay());

Như bạn thấy kết quả hiển thị sẽ là 88: Partial type. Vậy các khai báo của lớp ClassXYZ1 ở 2 tập tin khác nhau đã được gộp lại làm 1. Việc chứa từ khóa Partial là bắt buộc trong việc sử dụng cách viết mã này. Nếu không có từ khóa này sau trước tên lớp (class) thì trình biệt dịch sẽ báo lỗi Conflict type (lỗi 2 lớp cùng tên).

Partial type sử dụng kết hợp với interface, class, struct và các khai báo partial phải cùng assemply.

Từ khóa partial type trong lập trình C#

Từ khóa partial type trong lập trình C#

P/s: Việc sử dụng Partial kết hợp với interface trong quá trình viết mã sẽ giúp cho các lập trình viên làm việc nhóm tốt hơn, phân bố cấu trúc dự án rõ ràng hơn cho việc bug, fix bug cũng như phát triển sau này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết !

Tìm kiếm sản phẩm dịch vụ

Nhập từ khóa sản phẩm, dịch vụ bạn muốn tìm kiếm
Biểu đồ lịch sử biến động giá bán Sách Lập trình với Scratch 3.0 Sách Lập trình với Scratch 3.0
200000 
1 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
-30% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán Lập Trình Với C# Lập Trình Với C#
87500  125000
1 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
-10% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán Lập Trình Java Swing Cơ Bản Lập Trình Java Swing Cơ Bản
138600  154000
1 đánh giá tỷ lệ hài lòng 60/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
Biểu đồ lịch sử biến động giá bán Lập Trình Với Scratch Lập Trình Với Scratch
200000 
5 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
-16% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng Cao Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng Cao
114000  135000
17 đánh giá tỷ lệ hài lòng 77/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
-26% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng
107999  145000
12 đánh giá tỷ lệ hài lòng 83/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
XEM THÊM

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.