PayPal đã có tổng đài hỗ trợ Việt Nam

PayPal đã có tổng đài hỗ trợ Việt Nam

#PAYPAL ĐÃ CÓ TỔNG ĐÀI SUPPORT CHO VIỆT NAM!!- Việc support người Việt đã có từ khá lâu rồi tuy nhiên đa số là các case contact gọi trực tiếp từ phía PayPal. Mình hay gặp bạn #Hana support từ Philippin hay Malaysia gì đó thì phải "giọng bạn ý rất dễ thương". Hiện nay thì mọi người hoàn toàn chủ động gọi trực tiếp tới PayPal qua kênh tổng đài được hỗ trợ. - Để tiến hành cuộc gọi mọi người chỉ cần truy cập link sau để lấy passcode trước khi call/ call trực tiếp qua mobile: https://www.paypal.com/vn/smarthelp/contact-us/ Call us/ call 00-65-65104-584 (mọi người thêm …


How to get video information from youtube link ? (get video tags, meta, description)

How to get video information from youtube link ? (get video tags, meta, description)

Hi everybody, this post i'll share a tool help you get all video information from youtube.com link. If you are making money online with YouTube Partner Program, this tool will help you get some information maybe consults and use for same video as you have. - Get all video tags easy with one click. (consults for the same video as you have) - Get all meta: meta title, meta keywords, meta description. (consults for optimization, search engine optimization) - Get description from YouTube link you want.Download here (it free) How to use app for get video information from YouTube …