Mùa ta

… Mùa ta níu gọi bước chân đời ….
Đến thu về lá vàng xơ xác…
Nỗi Đông tàn dày xéo bước suy tư…
Hạ qua đi mà vẫn ngỡ Đông còn…
Rồi Xuân về đua nở nỗi xa xăm…

31/08/2011

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.