Orders – Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products

Phần này hỗ trợ xuất ra các đơn hàng trên hệ thống theo chuẩn CSV Order từ nền tảng (Sunfrog). Sau đó bạn import order này vào hệ thống Merchant của Sunfrog để đặt hàng họ in và ship cho khách hàng.

Video export và import order lên Sunfrog Merchant

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.