Cuộc đời nào ? ta lại gặp được nhau ?

Cuộc đời nào ? ta lại gặp được nhau !

Sự xuất hiện của mỗi chúng ta trong các mối quan hệ khi bị ảnh hưởng, ít nhiều sẽ mất dần theo chiều sâu rồi dần thành hồi ức ! Ta đã là ai trong số ~90.000.000 người dân Việt Nam và đã là ai trong số 7.095.217.980 người dân trên toàn thế giới ? …

Cuộc đời nào ? ta lại gặp được nhau ! Read More »

Sự nghỉ ngơi

“Sự thành công cũng như ngọn lửa vậy, nó có thể cháy rất lớn nhưng đừng quên châm củi cho ngọn lửa đó cháy lớn hơn và không bao giờ tắt bạn nhé !” Sau nhiều sự cố gắng có thể cuối cùng ta sẽ đứng tại 1 đích đến nào đó (có thể là …

Sự nghỉ ngơi Read More »