Polygon Affiliate TShirt

Polygon Affiliate TShirt

Update 18/04/2017 (new database default 14/04/2017)

Plugin hỗ trợ các affiliate marketer tham gia tiếp thị liên kết bán áo thun.
– Bạn có thể vui lòng tham khảo thêm WordPress Automatic Plugin: Sunfrog Affiliate Program – T-Shirt

1. Plugin & Theme
Download plugin tại đây
Download plugin tại WordPress.org tại đây (đang chờ approve)
Download theme mts_woocart by MyThemeshop tại đây (đã tuỳ chỉnh 1 chút)

2. Database tshirtscoupon.com
Ghi chú cài đặt/ restore database: https://goo.gl/m27Luz (đọc cẩn thận hướng dẫn để thực hiện đúng nếu bạn không phải IT)
Tập tin database: https://goo.gl/kJl5AZ (Danh sách sản phẩm áo theo danh mục tại Sunfrog.com on 14/04/2017)

 Lưu ý mọi người sau khi cài đặt Website + plugins bằng việc restore cơ sở dữ liệu cung cấp bên dưới.
Vui lòng:
– Backup sao lưu cơ sở dữ liệu hiện tại.
– Cơ sở dữ liệu phục hồi sẽ hoàn toàn mới, các áo nhập tay (nếu có hiện tại sẽ phải nhập lại). Mình sẽ có bản export/ import các áo này sắp tới để bảo toàn danh sách áo của bạn.
– Đổi affiliate ID của mình thành của bạn mặc định là 62285 của mình nhé!.
– Trong trang Order status đổi url trong shortcode iframe (nếu có – bản database mới mình đã đổi)
TỪ
☛ [affiliate-tshirt-iframe url=”https://www.sunfrog.com/tracking/” height=”1280″]
THÀNH
☛ [affiliate-tshirt-iframe url=”https://www.sunfrog.com/Contact/orders/” height=”1280″]

📌 Tiện đây mình nói qua về shortcode [affiliate-tshirt-iframe] đây là shortcode hiển thị liên kết bất kỳ qua đối số url với tuỳ chỉnh độ cao height để load iframe. Mặc định bạn chỉ cần cung cấp url bạn muốn show lấy từ Sunfrog, khi chạy nó sẽ tự chèn affiliate id của bạn vào.

1. Plugin & Theme
Download plugin here
Download plugin in WordPress.org at here (waiting approve)
Download theme mts_woocart by MyThemeshop at here (have custom)

2. Database tshirtscoupon.com
Notice for extract database: https://goo.gl/m27Luz (TAKE CARE)
Database file: https://goo.gl/kJl5AZ (Only products by categories from Sunfrog.com on 14/04/2017)

After + before you restore database or setup your site with plugin.
Please:
– Backup your database and backup your shirts if you input them.
– Change your affiliate id in plugin setting. Default is my affiliate id: 62285
– In order status, help me change url param value in shortcode (if exist).
FROM
☛ [affiliate-tshirt-iframe url=”https://www.sunfrog.com/tracking/” height=”1280″]
TO
☛ [affiliate-tshirt-iframe url=”https://www.sunfrog.com/Contact/orders/” height=”1280″]

📌 Shortcode [affiliate-tshirt-iframe] help you display every url (existed in Sunfrog.com) you want in your site with auto include your affiliate id when display. You can create content optimazation with this shortcode for SEO.

3. Contact
You can contact with me on facebook: https://www.facebook.com/PExpress
Join to group: https://www.facebook.com/groups/polyxgo/
My private blog: http://polygonexpress.com/
Or

Comment in this post.

Polygon Affiliate Tshirt

Polygon Affiliate Tshirt

Related Posts

About The Author

10 Comments

 1. Avatar
  Karl
  23/12/2017
 2. Avatar
  toyota da nang
  22/07/2017
 3. Avatar
  Hữu Da
  04/05/2017
  • Cù Kim Ngọc
   Cù Kim Ngọc
   04/05/2017
 4. Avatar
  Ha Trinh
  02/05/2017
  • Cù Kim Ngọc
   Cù Kim Ngọc
   04/05/2017
 5. Avatar
  Ha Trinh
  29/04/2017
  • Cù Kim Ngọc
   Cù Kim Ngọc
   01/05/2017
   • Avatar
    Ha Trinh
    01/05/2017
    • Cù Kim Ngọc
     Cù Kim Ngọc
     04/05/2017

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.