Ngày mới An Nhiên » PolyXGO Plugins » PolyXGO Products Extend

PolyXGO Products Extend

PXG Extend: ẩn (thay đổi + spin title) tiêu đề sản phẩm trên hoá đơn thanh toán về PayPal

Vì một lý do nào đó liên quan tới TM, black keywords? việc ẩn (thay đổi) tiêu đề sản phẩm khi thanh toán hoá đơn về PayPal thì có thể kích hoạt tính năng này. Sau khi xác nhận kích hoạt cần định nghĩa danh sách các tiêu đề sẽ thay thế. Nếu chỉ có …

PXG Extend: ẩn (thay đổi + spin title) tiêu đề sản phẩm trên hoá đơn thanh toán về PayPal Read More »

Template hiển thị nội dung tối ưu nội dung cho danh mục sản phẩm Woocommerce

Plugin hỗ trợ tính năng mở rộng template hiển thị nội dung cho: danh mục sản phẩm, thẻ tag và nội dung chi tiết sản phẩm sử dụng plugin . Tối ưu nội dung cho danh mục, thẻ tag và chi tiết sản phẩm Các website không tối ưu SEO cho trang danh mục, tag …

Template hiển thị nội dung tối ưu nội dung cho danh mục sản phẩm Woocommerce Read More »