Ý tưởng cá nhân hóa các thiết kế áo trên website – PolyXGO Products Design

Ý tưởng cá nhân hóa các thiết kế áo trên website – PolyXGO Products Design

P/s: các bác bán áo đọc cho vui thôi nhé! vì cơ bản em thấy hướng này cũng đã và có team/ cá nhân làm rồi!Các bác đã dùng PolyXGO Products & Crawler T-Shirt thì sắp tới nó sẽ được tích hợp nhé!Ý tưởng site bán áo #Fulfillment các platform hỗ trợ #POD 📌 Định hướng tương tác ➥ Chăm sóc khách hàng cũ, chăm sóc khách hàng đăng ký thông tin cá nhân tại website: name, age, job, year... có gắng tạo survey để lấy thông tin chi tiết cơ bản của họ (ví dụ sở thích, vật nuôi, tên vật nuôi, con trai, con gái, vợ, chị... và nghề nghiệp của họ).P/s: vấn …


Polygon Affiliate TShirt – Auto import data from Sunfrog by keywords

Polygon Affiliate TShirt – Auto import data from Sunfrog by keywords

Lưu ý: Phần mềm/ services tại PolyXGO hỗ trợ tốt nhất cho Plugin Polygon Affiliate TShirt Video demo ứng dụng lấy tự động áo tại Sunfrog #demo #sunfrog #autocrawling #importdata #exportdata #autoposing #keywords #polyxgoPosted by Cù Kim Ngọc on Sunday, 23 April 2017Đố i với hệ thống website xây dựng trên nền tảng WordPress CMS Cần login vào ứng dụng trước khi tiến hành đồng bộ => Mục đích để connect APIs WordPress + kiểm tra dữ liệu áo đã đồng bộ/ thêm tay trước đó => tránh việc đăng tải áo trùng.Tuỳ vào lượng dữ liệu áo, điều kiện mạng, điều kiện phản hồi từ …


Sunfrog keyword: developer – pages: 26 – totals: 1,040 – sort by: most popular (automatic)

Sunfrog keyword: developer – pages: 26 – totals: 1,040 – sort by: most popular (automatic)

Keyword: developer Pages: 26 Totals: 1,040 Sort by: most popular1: https://www.sunfrog.com/Geek-Tech/I-Turn-Coffee-Into-Code--Programmers-Developers-Web-Designers.html?62285 2: https://www.sunfrog.com/Geek-Tech/Im-A-Programmer-.html?62285 3: https://www.sunfrog.com/Geek-Tech/Programmer-working-with-Cafe.html?62285 4: https://www.sunfrog.com/Jobs/113957544-430060961.html?62285 5: https://www.sunfrog.com/LifeStyle/I-am-a-Web-Developer-18352449-Guys.html?62285 6: https://www.sunfrog.com/No-Category/Love-being--SENIOR-WEB-DEVELOPER.html?62285 7: …