PXG Crawler

Lưu ý tính năng: phần mô tả các tính năng có thể có hoặc không tuỳ vào từng bản ứng dụng riêng của mỗi yêu cầu riêng biệt.

1. PXG: cấu hình Redis Server (01/03/2020 - 15/10/2020)

2. PXG: Định nghĩa mockup áo render (22/09/2019 - 15/10/2020)

3. PXG Crawler: Xử lý dữ liệu (26/02/2020 - 23/04/2020)

4. PXG Crawler: nhập thiết kế PNG theo ID và thiết kế đã có (26/02/2020 - 23/04/2020)

5. PXG: nén tập tin thiết kế PNG (26/02/2020 - 23/04/2020)

Sử dụng tool  PXG Legend để post dữ liệu PXG Crawler xử lý được lên các site tiers 1, 2, 3, 4, 5…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.