PXG Crawler

Lưu ý tính năng: phần mô tả các tính năng có thể có hoặc không tuỳ vào từng bản ứng dụng riêng của mỗi yêu cầu riêng biệt.

1. PXG: cấu hình Redis Server (01/03/2020 - 15/10/2020)

2. PXG: Định nghĩa mockup áo render (22/09/2019 - 15/10/2020)

3. PXG Crawler: Xử lý dữ liệu (26/02/2020 - 23/04/2020)

4. PXG Crawler: nhập thiết kế PNG theo ID và thiết kế đã có (26/02/2020 - 23/04/2020)

5. PXG: nén tập tin thiết kế PNG (26/02/2020 - 23/04/2020)

Sử dụng tool  PXG Legend để post dữ liệu PXG Crawler xử lý được lên các site tiers 1, 2, 3, 4, 5…

Related Posts

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.