Ngày mới An Nhiên » PolyXGO Plugins » PolyXGO Products Extend » PXG Extend: ẩn (thay đổi + spin title) tiêu đề sản phẩm trên hoá đơn thanh toán về PayPal

PXG Extend: ẩn (thay đổi + spin title) tiêu đề sản phẩm trên hoá đơn thanh toán về PayPal

Vì một lý do nào đó liên quan tới TM, black keywords? việc ẩn (thay đổi) tiêu đề sản phẩm khi thanh toán hoá đơn về PayPal thì có thể kích hoạt tính năng này.

Sau khi xác nhận kích hoạt cần định nghĩa danh sách các tiêu đề sẽ thay thế. Nếu chỉ có 1 tiêu đề (ví dụ: Limited Edition) thì tất cả sản phẩm hiển thị trên hoá đơn sẽ là tiêu đề đó.

Video demo test PayPal sanbox

Nếu áp dụng hiển thị ngẫu nhiên tiêu đề thì nhập nhiều định dạng tiêu đề khác nhau trên mỗi dòng. Ví dụ:
Limited {{v1|v2|v3}} edition {{t1|t2|t3}} gift for your {{friend|boyfriend|girlfriend|wife|husband|mother|father|grand father|grand mother}}
Limited Edition v1 {{product_style}} {{product_color}} {{product_sku}}
Limited Edition v2 {{product_style}} {{product_color}} {{product_sku}} {{product_style}}
Limited Edition 2019 {{product_style}} {{product_color}} {{product_sku}}
Limited Edition 2020 {{product_style}} {{product_color}} {{product_sku}}
Limited Edition 2021 {{product_style}} {{product_color}} {{product_sku}}
Limited Edition 2022 {{product_style}} {{product_color}} {{product_sku}} {{product_sku}}
Limited Edition 2023 {{product_style}} {{product_color}} {{product_sku}}
Limited Edition 2024 {{product_style}} {{product_color}} {{product_sku}}
{{product_style}} {{product_color}} Limited Edition v1 {{product_sku}}
{{product_style}} {{product_color}} Limited Edition v2 {{product_sku}}
Limited edition gift for your {{friend|boyfriend|girlfriend|wife|husband|mother|father|grand father|grand mother}}
Limited edition {{friend|boyfriend|girlfriend|wife|husband|mother|father|grand father|grand mother}} in year
Limited edition {{v1|v2|v3|v5|v4|v6|v7|v8|v9}} in year
Trong đó:
{{product_style}}: trả về loại sản phẩm ordered. (hiện chỉ hỗ trợ site dùng PXG Products)
{{product_color}}: trả về màu sản phẩm ordered. (hiện chỉ hỗ trợ site dùng PXG Products)
{{product_sku}}: trả về SKU sản phẩm ordered. (hiện chỉ hỗ trợ site dùng PXG Products)
P/s: mình sẽ cập nhật thêm category, style, color, sku khi site không sử dụng PXG Products sau.
{{words1|words2|words3|words4|words5}}: trả về ngẫu nhiên 1 trong các từ hoặc cụm từ phân cách nhau bởi dấu |. Ví dụ: Limited edition gift for your {{friend|boyfriend|girlfriend|wife|husband|mother|father|grand father|grand mother}}.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.