Ngày mới An Nhiên » PolyXGO services » PXG Crawler » PXG: Định nghĩa mockup áo render

PXG: Định nghĩa mockup áo render

Phần tính năng mockup hỗ trợ việc tạo và định nghĩa thông tin các mockup để sử dụng trong quá trình post dữ liệu lên các site hoặc tự động tạo mockup để sử dụng tuỳ vào nhu cầu của các ứng dụng riêng.

Lưu ý: tính năng mặc định đều có ở cả 2 tool PXG Legend và PXG Crawler dữ liệu mockup định nghĩa ở 2 tool là đồng nhất.

Video hướng dẫn cấu hình mockup render sản phẩm

Mô tả thông tin thành phần cấu hình

Tính năng này của ứng dụng sẽ hỗ trợ mọi người định nghĩa xử lý các mockup đa dạng dựa trên các thông số quy định đầu vào của tập tin thiết kế PNG. Tập tin đầu vào PNG khi kết hợp với tập tin mockup cũng được tích hợp ánh xạ ánh sáng, biến dạng theo mức độ nhăn của vải để tập tin đầu ra tự nhiên như áo in thực tế.

Displacement Mapping?: để xem trước hình ảnh render từ mockup có nhiều nếp nhăn thì mọi người check vào tuỳ chọn này. Mặc định nếu không chọn thì mapping (ánh xạ ánh sáng và làm méo png theo nếp nhăn) trên mockup sẽ không hoạt động. Việc chọn này chỉ là xem trước nên nếu không cần thiết mọi người không cần check chọn nhé (có thể xem trước ảnh đầu ra sẽ chậm hơn chút)!. Displacement Mapping trong quá trình tạo và tối ưu ảnh mockup render sau này tự động sẽ được áp dụng.

Tên mockup: tên mockup hiển thị cũng là ID để phân biệt các mockup khác sau này. Nếu tên 1 mockup trùng với mockup đã có thì ứng dụng sẽ cần bạn xác nhận lưu đè thông tin cũ.

Tập tin mockup: tập tin ảnh mockup. Mockup sẽ lưu StringBase64 trên Redis.

Tập tin thiết kế PNG (xem trước): ảnh file thiết kế PNG hỗ trợ để xem trước việc hiển thị trên mockup. Đây chỉ là tập tin thiết kế giúp mọi người xem trực quan thiết kế đầu ra hàng loạt sau này để điều chỉnh các thông số phù hợp với mockup.

Chiều rộng, cao thiết kế PNG: độ rộng và độ cao của thiết kế PNG đầu vào. Thông tin này chỉ để dùng trong quá trình tự động tạo mockup hàng loạt sau này và không ảnh hưởng đến tập tin thiết kế gốc đã lưu. Mọi người điều chỉnh độ rộng tối đa và độ cao tối đa thiết kế tương đối tỷ lệ với mockup. Nếu thiết kế có độ cao đầu vào vượt qua độ cao thiết lập này thì độ cao tối đa sẽ là độ cao được thiết lập, độ rộng cũng tương tự.

Canh lề trên và căn lề trái PNG: giá trị nhập có thể là số âm. Thông số hỗ trợ cấu hình căn lề khoảng cách tập tin thiết kế PNG từ trên mockup xuống và từ trái mockup. Do mockup đầu vào đa dạng nên 2 thông số này giúp căn chỉnh vị trí thiết kế trên mockup cân đối hơn.

Độ xoay theo chiều kim đồng hồ PNG: giá trị hỗ trợ số -360 tới 360. Thông số cấu hình góc xoay về phía phải cho thiết kế PNG so với mockup. Thuộc tính này hỗ trợ các mockup nằm nghiêng hiển thị tốt hơn.

Sau khi tạo tập tin mockup tiến hành Lưu Mockup.

Ảnh đầu ra khi kết hợp mockup và thiết kế PNG

Mockup áo nhăn

(Ảnh đầu ra khi mockup áo khá nhăn kết hợp với thiết kế)

Mockup áo nghiêng

PXG Crawler: danh sách hướng dẫn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.