Ngày mới An Nhiên » PolyXGO services » PXG Crawler » PXG Crawler: nhập thiết kế PNG theo ID và thiết kế đã có

PXG Crawler: nhập thiết kế PNG theo ID và thiết kế đã có

Nhập thiết kế PNG đầu vào (import)

Mọi người chỉ cần Mở thư mục chứa thiết kế PNG sau đó nhập từ khoá sẽ lưu trữ dữ liệu và “Lưu thiết kế“. Mặc định tên thư mục mọi người chọn sẽ là tên từ khoá nhóm dữ liệu nếu như không điều chỉnh phần Từ khoá sẽ chứa dữ liệu thiết kế nhập vào.

Trường hợp từ khoá nhóm dữ liệu đã tồn tại thì dữ liệu sẽ cập nhật ứng với từ khoá đã có.

Lưu ý: với dữ liệu thiết kế mọi người tự import đầu vào thì tên tập tin thiết kế PNG sẽ là id của thiết kế. Do đó, để tránh trùng dữ liệu thiết kế mọi người cần lưu ý việc quản lý vấn đề này nhé. Cái này tuỳ vào cách hoạt động và quản lý của mọi người. Mình gợi ý ví dụ: nên đặt tên thiết kế có tiền tố hoặc hậu tố là từ khoá, tên chiến dịch hoặc các dãy số đặc biệt.

Cũng như phần nhập dữ liệu theo ids (ASIN) bên dưới thì dữ liệu đầu vào mọi người cũng có thể kiểm tra trùng dữ liệu bằng cách chọn Kiểm tra trùng dữ liệu? Khi đó dữ liệu trùng tên PNG sẽ không được nhập vào.

Video nhập dữ liệu thiết kế PNG sẵn có

Xử lý và lấy dữ liệu theo danh sách ids (ASIN)

Lưu ý: phần tách theo liên kết store hoặc link nếu tích hợp cũng ở phần này.

Nhập từ khoá sẽ lưu trữ dữ liệu lấy về và danh sách ids (ASIN) cần lấy sau đó chọn “Xử lý & lưu trữ“. Để xử lý nhập dữ liệu nhanh hơn có thể điều chỉnh trong phần thông số tạm dừng giữa các lần xử lý ở tab Lấy dữ liệu.

Thông thường mọi người nếu sử dụng các tool spy dữ liệu hiện có thì có thể xuất danh sách ASIN đầu ra và sử dụng ứng dụng để xử lý dữ liệu về và phân loại. Đây là cách làm theo cá nhân mình là hiệu quả nhất về nhiều mặt cũng như tránh việc dữ liệu quá nhiều nhưng sử dụng không bao nhiêu.

Nếu nhấn chọn kiểm tra trùng dữ liệu thì quá trình nhập dữ liệu đầu vào sẽ kiểm tra trùng ID. Ngược lại thì sẽ không kiểm tra trùng. Thường nếu muốn lấy lại hoặc cập nhật lại thông tin danh sách ids đầu vào thì nên bỏ chọn mục này.

Video chia sẻ cách nhập dữ liệu đầu vào theo ASIN

Tiến trình và thông tin xử lý dữ liệu có thể xem trong phần Cài đặt/ tiến trình xử lý.

PXG Crawler: danh sách hướng dẫn

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.