PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 2

Post dữ liệu lên các site tiers 2

Bước 1: chọn danh sách các website tiers 1 làm nguồn dữ liệu.
Bước 2: chọn danh sách từ khóa sản phẩm muốn đăng tải.
Bước 3: chọn danh sách website cần đăng, mockup đại diện (mặc định tiers 1 chỉ hỗ trợ 1 mockup).
Bước 4: nhập các thông tin nội dung cho sản phẩm.
======> Tiêu đề tùy chỉnh (mặc định macro [[title]] sẽ trả về tiêu đề sản phẩm.
======> Mô tả ngắn cho sản phẩm. Hỗ trợ hầu hết các macro và spin keys.
======> Mô tả chi tiết sản phẩm. Hỗ trợ hầu hết các macro và spin keys.
======> Categories: danh sách danh mục tùy chỉnh cho sản phẩm. Ví dụ: LifeStyle, States (các danh mục chưa tồn tại trên site sẽ tự động tạo)
======> Tags: danh sách thẻ tags tùy chỉnh cho sản phẩm. Ví dụ: animals,cats,fish (các thẻ tags chưa tồn tại trên site sẽ tự động tạo)

Bước 5: nhấn Post để tiến hành đăng dữ liệu.

Ở phần mô tả và chi tiết sản phẩm hỗ trợ các macro + danh sách spin content đã định nghĩa.

PXG Legend post data tiers 2

PXG Legend post data tiers 2

PXG Legend: danh sách hướng dẫn

Related Posts

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.