Ngày mới An Nhiên » PolyXGO services » PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 4

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 4

Post dữ liệu lên các site tiers 4

Bước 1: chọn danh sách các website tiers 3 làm nguồn dữ liệu tier4 backlink về.
Bước 2: chọn danh sách từ khóa sản phẩm muốn đăng tải.
Bước 3: chọn danh sách website cần đăng, mockup đại diện.
Bước 4: nhập các thông tin nội dung cho sản phẩm.
======> Tiêu đề tùy chỉnh (mặc định macro [[title]] sẽ trả về tiêu đề sản phẩm.
======> Mô tả ngắn cho sản phẩm. Hỗ trợ hầu hết các macro và spin keys.
======> Mô tả chi tiết sản phẩm. Hỗ trợ hầu hết các macro và spin keys.
======> Categories: danh sách danh mục tùy chỉnh cho sản phẩm. Ví dụ: LifeStyle|States (các danh mục chưa tồn tại trên site tool sẽ tự động tạo). Nếu sử dụng nhiều category thì mỗi category cách nhau bởi dấu |
======> Tags: danh sách thẻ tags tùy chỉnh cho sản phẩm. Ví dụ: animals|cats|fish (các thẻ tags chưa tồn tại trên site tool sẽ tự động tạo). Nếu sử dụng nhiều tag thì mỗi tag cách nhau bởi dấu |

Bước 5: nhấn Post để tiến hành đăng dữ liệu.

Ở phần mô tả và chi tiết sản phẩm hỗ trợ các macro + danh sách spin content đã định nghĩa.

PXG Legend post data tiers 4
PXG Legend post data tiers 4

Video hướng dẫn tham khảo post tier 4

Tương tự như video hướng dẫn post dữ liệu tier 2 nhưng thao tác ở tab tier 4.

PXG Legend: danh sách hướng dẫn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.