Ngày mới An Nhiên » PolyXGO services » PXG Legend » PXG Legend: Site’s Tiers

PXG Legend: Site’s Tiers

Danh sách Site’s

Để thêm mới site’s cần lưu ý các thông tin sau:

Các site tiers 1

Cài đặt, kích hoạt và cấu hình các plugins:

  • woocommerce
  • polyxgo-products
  • polyxgo-products-design
  • polyxgo-products-extend
  • polyxgo-products-variation
  • polyxgo-utilities-editor
  • Ngoài ra các plugin khác bổ trợ có thể kích hoạt hoặc không tuỳ nhu cầu như: polyxgo-utilities-celebration, polyxgo-products-coupon

Cấu hình chuẩn các loại sản phẩm cần bán, thông số size, màu sắc, mockup, giá bán… trong phần PXG Products/ variations & prices. Việc điều chỉnh và thay đổi các thông tin này về sau có thể phát sinh lỗi không hiển thị đúng dữ liệu hoặc tools post lên mất cấu hình cũ. Khi đó tốt nhất nên điều chỉnh lại site + tools từ đầu.

Các site tiers 2 trở lên (áp dụng wordpress)

  • Chỉ cần cài đặt và kích hoạt plugins: polyxgo-products-extend (plugin này chỉ có tính năng hiển thị các mockup, tối ưu img, alt, các nội dung được spin content từ tools post).

Sau đó nhập thông tin login, woocommerce api key, chọn tiers và tiến hành xử lý thông tin.

Sync data: nếu thông tin site đang xử lý mới hoàn toàn thì không cần quan tâm tính năng này. Ngược lại nếu thông tin xử lý là ở site cũ và máy cài tools post là máy khác thì thao tác này giúp đồng bộ toàn bộ sản phẩm hiện có ở site về lưu trữ ở máy hiện tại.

Update variations: cập nhật thông tin variations được định nghĩa trên site ở phần PXG Products/ Variations & prices. Thông tin này cần cho các site tiers 1 để cấu hình mặc định loại và màu sản phẩm mặc định cho thiết kế post lên site.

Login & Save để lưu trữ hoặc cập nhật thông tin site mới. Tiến trình này sẽ đồng bộ tất cả danh mục sản phẩm, tags sản phẩmvariations products. Tuy nhiên, sẽ không đồng bộ sản phẩm.

Video hướng dẫn cấu hình thông số site

PXG Legend: danh sách hướng dẫn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.