Ngày mới An Nhiên » PolyXGO services » PXG Legend » PXG Legend: tự động tạo mokup từ danh sách dữ liệu từ khoá hoặc dữ liệu đầu vào

PXG Legend: tự động tạo mokup từ danh sách dữ liệu từ khoá hoặc dữ liệu đầu vào

Tính năng chính hỗ trợ tự động tạo mockup kết hợp thiết kế PNG đầu vào => đầu ra là danh sách dữ liệu mockup được tối ưu meta image. Tính năng hiện tại được cập nhật trên cả 2 tool PXG Crawler, PXG Legend và sử dụng chung các cấu hình mockup đã định nghĩa trước đó ở cả 2 tool.

Dữ liệu đầu vào hiện tại hỗ trợ 2 nguồn chính: dữ liệu đã lấy hoặc xử lý PNG trước đó và dữ liệu tuỳ chọn.

Tự động tạo mockup áo từ dữ liệu thiết kế pNG đã xử lý hoặc tuỳ chỉnh
Tự động tạo mockup áo từ dữ liệu thiết kế pNG đã xử lý hoặc tuỳ chỉnh

Hướng dẫn dùng dữ liệu đã lấy và xử lý trước đó

Bước 1: Trong phần Mockup render/ nhấn Tải dữ liệu để hiển thị bảng danh sách từ khoá dữ liệu PNG đã lấy hoặc lưu trước đó.

Bước 2: chọn danh sách từ khoá cần tạo mockup tự động.

Bước 3: chọn mockup cần tạo dữ liệu tự động.

Bước 4: nhập tuỳ chỉnh các thẻ meta cho hình ảnh: category (chủ đề, danh mục), tiêu đề, meta title, meta description, author, copyright, tags tuỳ chỉnh nếu có.

Phần tiêu đề hỗ trợ:

 • [[title]]: trả về tiêu đề dữ liệu, ngoài ra bạn có thể tuỳ chỉnh thêm nội dung tuỳ từng trường hợp cụ thể.

Phần chủ đề:

 • Danh mục sản phẩm.

Phần tags tuỳ chỉnh:

 • Mỗi tag cách nhau bởi dấu “;” (chấm phẩy).
 • Tags mặc định được tách ra từ tiêu đề tập tin.

Phần mô tả description hỗ trợ:

 • [[data_description]]: hiển thị nội dung mô tả description tool đã xử lý về trước đó.
 • [[title]]: hiển thị nội dung tiêu đề sản phẩm đã xử lý trước đó.
 • Các nội dung này sẽ hiển thị và tối ưu cho phần comment của ảnh mockup đầu ra.

Lưu ý: trước khi sử dụng dữ liệu PXGCrawler lấy về theo từ khoá cần Tải dữ liệu/ sau đó chọn danh sách từ khoá muốn xử lý trước khi Tạo mockup.

Hướng dẫn dùng dữ liệu PNG tuỳ chọn

Bước 1: chuẩn bị thư mục tập tin thiết kế PNG, các tập tin PNG có độ rộng từ 300px trở lên để đảm bảo các cấu hình mockup phù hợp nhé! Ở dữ liệu đã lấy và xử lý bên trên thì tool đã lưu trước đó rồi bạn không cần phải xử lý.

Bước 2: chọn danh sách từ khoá cần tạo mockup tự động.

Bước 3: chọn mockup cần tạo dữ liệu tự động.

Bước 4: nhập tuỳ chỉnh các thẻ meta cho hình ảnh: category (chủ đề, danh mục), tiêu đề, meta title, meta description, author, copyright, tags tuỳ chỉnh nếu có.

Phần tiêu đề hỗ trợ:

 • [[title]]: trả về tiêu đề dữ liệu, ngoài ra bạn có thể tuỳ chỉnh thêm nội dung tuỳ từng trường hợp cụ thể.

Phần chủ đề:

 • Danh mục sản phẩm.

Phần tags tuỳ chỉnh:

 • Mỗi tag cách nhau bởi dấu “;” (chấm phẩy).
 • Tags mặc định được tách ra từ tiêu đề tập tin.

Phần mô tả description hỗ trợ:

 • [[title]]: hiển thị nội dung tiêu đề sản phẩm đã xử lý trước đó.
 • Các nội dung này sẽ hiển thị và tối ưu cho phần comment của ảnh mockup đầu ra và không hỗ trợ [[data_description]] vì dữ liệu tuỳ chỉnh không có thông tin này nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.