Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Đang bán tại Tiki - ✅ Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng

71100 79000
- Giá bán Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư ngày cập nhật gần nhất 24/10/2019 tại Tiki71100
- Biến động giá trong khoảng 47400 - 71100 (Giá bán trên thị trường niêm yết:
79000)
- Quá trình theo dõi biến động giá tại Tiki đã có khách hàng phản hồi đánh giá, tỷ lệ thang điểm tích cực là 50/100%. Tỷ lệ này theo đánh giá cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.
 ĐẾN NƠI BÁN  BIỂU ĐỒ LỊCH SỬ GIÁ  MÃ GIẢM GIÁ CÓ THỂ ÁP DỤNG

 Biểu đồ chi tiết biến động giá bán Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư từ ngày 11/04/2019 - 24/10/2019

 

© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Hoạt động đầu tư thường đòi hỏi một lượng vốn lớn, thời gian đầu tư dài và việc phát huy kết quả đầu tư trong tương lai khá dài. Vì vậy, trước một hoạt động đầu tư chúng ta cần phải chuẩn bị một cách khoa học, đầy đủ và chính xác nhằm tránh những rủi ro khi thực hiện đầu tư. Việc chuẩn bị đó được thực hiện thông qua quá trình lập các dự án đầu tư.Bên cạnh việc lập dự án, để dự án đi vào hoạt động tốt, với kết quả cao, cần phải có hoạt động thẩm định dự án trước khi quyết định đầu tư. Thẩm định dự án là một khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư.

Cuốn sách “Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư” này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu kiến thức về lập và thẩm định dự án đầu tư. Cuốn sách này được biên soạn theo hướng lý thuyết, ví dụ minh hoạ, tình huống và bài tập. Đây là tài liệu cần thiết cho sinh viên kinh tế nói riêng và các độc giả quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp, lập dự án kinh doanh nói chung.

Do dự án là một lĩnh vực phức tạp và quan trọng ở cả cấp độ vĩ mô lẫn vi mô, cả trong quá trình nghiên cứu khả thi, thiết lập, thẩm định và triển khai. Dự án có đặc trưng đòi hỏi sự phối hợp hiệu quả liên ngành, liên bộ phận, nhằm đạt mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường trong thời gian đã hoạch định, nên việc hiểu rõ và vận dụng các kiến thức về dự án thì đặc biệt quan trọng, làm cơ sở trong hoạt động khởi nghiệp, kinh tế, kinh doanh, đầu tư, trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

Cuốn sách được trình bày dễ hiểu và vận dụng, từ lý thuyết đến các tình huống thực tiễn, đặc biệt cũng đề cập đến các cơ sở pháp lý liên quan đến thẩm định dự án đầu tư.

Mục lục

Chương 1: Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư

Khái niệm và phân loại đầu tư

Dự án đầu tư

Chương 2: Phương pháp lập dự án đầu tư

Chu kỳ hoạt động dự án đầu tư

Trình tự và nội dung của quá trình soạn thảo dự án đầu tư

Nội dung chủ yếu của một báo cáo khả thi (Luận chứng kinh tế kỹ thuật)

Bảng phân công trách nhiệm trong việc lập dự án đầu tư

Chương 3: Phân tích tổng quát tình hình kinh tế - xã hội và thị trường của dự án

Phân tích tình hình kinh tế - xã hội tổng quát

Phân tích thị trường của dự án

Chương 4: Phân tích kỹ thuật và tổ chức nhân lực của dự án

Phân tích kỹ thuật của dự án

Phương phpá tính khối lượng vốn đầu tư của dự án

Phân tích tổ chức nhân lực của dự án

Chương 5: Phân tích tài hcính của dự án đầu tư

Vai trò của phân tích tài chính của dự án

Lập báo cáo tài hcính dự kiến cho từng năm, từng giai đoạn của dự án

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án

Chương 6: Phân tích lợi ích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư

Khái niệm về lợi ích kinh tế - xã hội

Mục tiêu và các tiêu chuẩn đánh giá khía cạnh lợi ích kinh tế - xã hội

Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội do dự án mang lại

Sự khác nhau giữa phântích lợi ích tài chính với phân tích lợi ích kinht ế - xã hội của dự án đầu tư

Chương 7: Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư

Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án

Phân tích độ nhạy của dự án

Phân tích dự án trong trường hợp có nhiều khả năng và rủi ro

Phân tích dự án trong trường hợp có trượt giá và lạm phát

Chương 8: Thẩm định dự án đầu tư

Một số lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư

Thẩm quyển chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư

Những cơ sở pháp lý để thẩm định dự án đầu tư

Phương pháp dự án đầu tư

Phương pháp thẩm định dự án đầu tư

Nội dung thẩm định dự án đầu tư

Hình thức tập hồ sơ thẩm định

Đánh giá Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 11/04/2019 - 24/10/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.

Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 24/10/2019 cho thấy sản phẩm Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư thuộc danh mục nghành hàng Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng đơn vị Tiki đang được bán với giá 71100. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là 23700. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất cũng không có gì thay đổi..

Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có  khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 50/100 cho thấy cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Thông tin giới thiệu Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Hoạt động đầu tư thường đòi hỏi một lượng vốn lớn, thời gian đầu tư dài và việc phát huy kết quả đầu tư trong tương lai khá dài. Vì vậy, trước một hoạt động đầu tư chúng ta cần phải chuẩn bị một cách khoa học, đầy đủ và chính xác nhằm tránh những rủi ro khi thực hiện đầu tư. Việc chuẩn bị đó được thực hiện thông qua quá trình lập các dự án đầu tư.Bên cạnh việc lập dự án, để dự án đi vào hoạt động tốt, với kết quả cao, cần phải có hoạt động thẩm định dự án trước khi quyết định đầu tư. Thẩm định dự án là một khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư.

Cuốn sách “Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư” này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu kiến thức về lập và thẩm định dự án đầu tư. Cuốn sách này được biên soạn theo hướng lý thuyết, ví dụ minh hoạ, tình huống và bài tập. Đây là tài liệu cần thiết cho sinh viên kinh tế nói riêng và các độc giả quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp, lập dự án kinh doanh nói chung.

Do dự án là một lĩnh vực phức tạp và quan trọng ở cả cấp độ vĩ mô lẫn vi mô, cả trong quá trình nghiên cứu khả thi, thiết lập, thẩm định và triển khai. Dự án có đặc trưng đòi hỏi sự phối hợp hiệu quả liên ngành, liên bộ phận, nhằm đạt mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường trong thời gian đã hoạch định, nên việc hiểu rõ và vận dụng các kiến thức về dự án thì đặc biệt quan trọng, làm cơ sở trong hoạt động khởi nghiệp, kinh tế, kinh doanh, đầu tư, trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

Cuốn sách được trình bày dễ hiểu và vận dụng, từ lý thuyết đến các tình huống thực tiễn, đặc biệt cũng đề cập đến các cơ sở pháp lý liên quan đến thẩm định dự án đầu tư.

Mục lục

Chương 1: Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư

Khái niệm và phân loại đầu tư

Dự án đầu tư

Chương 2: Phương pháp lập dự án đầu tư

Chu kỳ hoạt động dự án đầu tư

Trình tự và nội dung của quá trình soạn thảo dự án đầu tư

Nội dung chủ yếu của một báo cáo khả thi (Luận chứng kinh tế kỹ thuật)

Bảng phân công trách nhiệm trong việc lập dự án đầu tư

Chương 3: Phân tích tổng quát tình hình kinh tế - xã hội và thị trường của dự án

Phân tích tình hình kinh tế - xã hội tổng quát

Phân tích thị trường của dự án

Chương 4: Phân tích kỹ thuật và tổ chức nhân lực của dự án

Phân tích kỹ thuật của dự án

Phương phpá tính khối lượng vốn đầu tư của dự án

Phân tích tổ chức nhân lực của dự án

Chương 5: Phân tích tài hcính của dự án đầu tư

Vai trò của phân tích tài chính của dự án

Lập báo cáo tài hcính dự kiến cho từng năm, từng giai đoạn của dự án

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án

Chương 6: Phân tích lợi ích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư

Khái niệm về lợi ích kinh tế - xã hội

Mục tiêu và các tiêu chuẩn đánh giá khía cạnh lợi ích kinh tế - xã hội

Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội do dự án mang lại

Sự khác nhau giữa phântích lợi ích tài chính với phân tích lợi ích kinht ế - xã hội của dự án đầu tư

Chương 7: Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư

Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án

Phân tích độ nhạy của dự án

Phân tích dự án trong trường hợp có nhiều khả năng và rủi ro

Phân tích dự án trong trường hợp có trượt giá và lạm phát

Chương 8: Thẩm định dự án đầu tư

Một số lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư

Thẩm quyển chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư

Những cơ sở pháp lý để thẩm định dự án đầu tư

Phương pháp dự án đầu tư

Phương pháp thẩm định dự án đầu tư

Nội dung thẩm định dự án đầu tư

Hình thức tập hồ sơ thẩm định

Có thể mua Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư với giá tốt hơn nữa không?

Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư tới ngày 24/10/2019 chúng tôi nhận định cần phải tìm hiểu thêm. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các  mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 11 tại mục mã giảm giá Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng.

Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng

Giá bán Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!

Có nên mua Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư tại thời điểm này chưa?

Với chỉ số hài lòng phản hồi Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư hiện tại  50/100% theo đánh giá  cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Lịch sử biến động giá bán 2 tuần gần đây Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư tại Tiki
Giá bán vào ngày (thời điểm)
Giá bán
Biến động giá
Giá thị trường
24/10/2019
71100
0 Ổn định
79000
23/10/2019
71100
15800 Tăng
79000
23/09/2019
55300
0 Ổn định
79000
22/09/2019
55300
0 Ổn định
79000
21/09/2019
55300
0 Ổn định
79000
20/09/2019
55300
0 Ổn định
79000
19/09/2019
55300
0 Ổn định
79000
18/09/2019
55300
0 Ổn định
79000
17/09/2019
55300
0 Ổn định
79000
16/09/2019
55300
0 Ổn định
79000
15/09/2019
55300
0 Ổn định
79000
14/09/2019
55300
0 Ổn định
79000
11/09/2019
55300
0 Ổn định
79000
10/09/2019
55300
0 Ổn định
79000

 

Mã giảm giá Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng có thể thử áp dụng khi mua Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

XEM THÊM

Lịch sử biến động giá sản phẩm cùng danh mục Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng

Xem tất cả các đánh giá Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng

Tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ bạn đang quan tâm tham khảo lịch sử biến động giá

Biểu đồ lịch sử biến động giá bán Giáo trình Tâm lý học lâm sàng Giáo trình Tâm lý học lâm sàng
149000 
1 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
-25% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán Giáo Trình Triết Học Mác- Lênin Giáo Trình Triết Học Mác- Lênin
67500  90000
3 đánh giá tỷ lệ hài lòng 93/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
-25% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán Giáo Trình Thị Trường Chứng Khoán Giáo Trình Thị Trường Chứng Khoán
66750  89000
4 đánh giá tỷ lệ hài lòng 75/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
XEM THÊM