Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Đang bán tại Tiki - ✅ Khóa học IT và lập trình

250000 380000
- Giá bán Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06 ngày cập nhật gần nhất 25/10/2019 tại Tiki250000
- Biến động giá trong khoảng 199000 - 250000 (Giá bán trên thị trường niêm yết:
380000)
- Quá trình theo dõi biến động giá tại Tiki đã có 1 khách hàng phản hồi đánh giá, tỷ lệ thang điểm tích cực là 80/100%. Tỷ lệ này theo đánh giá tương đối tốt khi mua sản phẩm này.
 ĐẾN NƠI BÁN  BIỂU ĐỒ LỊCH SỬ GIÁ  MÃ GIẢM GIÁ CÓ THỂ ÁP DỤNG

 Biểu đồ chi tiết biến động giá bán Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06 từ ngày 14/04/2019 - 25/10/2019

 

© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

 

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06
 • Học lập trình hướng đối tượng PHP từ cơ bản với các toán tử, biến, mảng, các hàm chức năng và các kiểu dữ liệu,... để áp dụng trong việc lập trình.
 • Cách kết nối, tạo bảng dữ liệu, trong MySQL, cách sử dụng PHP để gọi dữ liệu và hiển thị trên web.
 • Cách cài đặt và sử dụng Code Editor, Kiểu dữ liệu hiện đại Json, Jquery, Hay Bootstrap,...
 • Hơn 20+ ứng dụng thực hành thực tế trong ứng dụng quản lý sim, quản lý nhà hàng, khách sạn,... Học cách tư duy trong cách lập trình từ việc xây dựng kiểu dữ liệu, cách kết hợp phương pháp, ...
Chương trinh học gồm có
 • PHẦN 01 - CÀI ĐẶT CÔNG CỤ LẬP TRÌNH
 • PHẦN 02 - CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG VÀ KIẾN TRÚC MVC
 • PHẦN 03 - ỨNG DỤNG MVC ĐẦU TIÊN
 • PHẦN 04 - HỌC MYSQL TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KẾT NỐI
 • PHẦN 05 - HOÀN THIỆN DỰ ÁN ĐẦU TIÊN VỚI MVC VÀ MYSQL
 • PHẦN 06 - GIỚI THIỆU VỀ DỮ LIỆU KIỂU MẢNG
 • PHẦN 07 - BÀI TOÁN KINH ĐIỂN - LẬP TRÌNH THÊM + SỬA + XÓA DỮ LIỆU VỚI PHP-MYSQL
 • PHẦN 08 - HỌC PHP MYSQL QUA BÀI SỐ 2 - QUẢN LÝ NHÂN SỰ
 • PHẦN 09 - THIẾT KẾ DỮ LIỆU VÀ THIẾT KẾ FRONTEND BẰNG BOOTSTRAP 4
 • PHẦN 10 - LẬP TRÌNH CHỨC NĂNG THÊM DỮ LIỆU
 • PHẦN 11 - LẬP TRÌNH CHỨC NĂNG SỬA VÀ XÓA DỮ LIỆU
 • PHẦN 12 - VIẾT JQUERY CHO FRONTEND LOAD DỮ LIỆU MÀ KO CẦN LOAD LẠI TRANG
 • PHẦN 13 - KIỂU DỮ LIỆU HIỆN ĐẠI - JSON
 • PHẦN 14 - HIỂU BẢN CHẤT CỦA JSON THÔNG QUA LÀM MỘT WEB HOÀN CHỈNH
 • PHẦN 15 - ĐƯA JSON VÀO LẬP TRÌNH BACKEND
 • PHẦN 16 - CHỨC NĂNG THÊM MỞI SLIDE ẢNH DÙNG JSON
 • PHẦN 17 - HOÀN THIỆN BACKEND CHO PHẦN SLIDE
 • PHẦN 18 - HOÀN THIỆN FRONTEND CHO PHẦN SLIDE
 • PHẦN 19 -TỔNG KẾT KHÓA HỌC VÀ CÁC KIẾN THỨC SẼ HỌC PHẦN NÂNG CAO

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Đánh giá Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 14/04/2019 - 25/10/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.

Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 25/10/2019 cho thấy sản phẩm Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06 thuộc danh mục nghành hàng Khóa học IT và lập trình đơn vị Tiki đang được bán với giá 250000. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là 51000. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất cũng không có gì thay đổi..

Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có 1 khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 80/100 cho thấy tương đối tốt khi mua sản phẩm này.

Thông tin giới thiệu Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

 

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06
 • Học lập trình hướng đối tượng PHP từ cơ bản với các toán tử, biến, mảng, các hàm chức năng và các kiểu dữ liệu,... để áp dụng trong việc lập trình.
 • Cách kết nối, tạo bảng dữ liệu, trong MySQL, cách sử dụng PHP để gọi dữ liệu và hiển thị trên web.
 • Cách cài đặt và sử dụng Code Editor, Kiểu dữ liệu hiện đại Json, Jquery, Hay Bootstrap,...
 • Hơn 20+ ứng dụng thực hành thực tế trong ứng dụng quản lý sim, quản lý nhà hàng, khách sạn,... Học cách tư duy trong cách lập trình từ việc xây dựng kiểu dữ liệu, cách kết hợp phương pháp, ...
Chương trinh học gồm có
 • PHẦN 01 - CÀI ĐẶT CÔNG CỤ LẬP TRÌNH
 • PHẦN 02 - CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG VÀ KIẾN TRÚC MVC
 • PHẦN 03 - ỨNG DỤNG MVC ĐẦU TIÊN
 • PHẦN 04 - HỌC MYSQL TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KẾT NỐI
 • PHẦN 05 - HOÀN THIỆN DỰ ÁN ĐẦU TIÊN VỚI MVC VÀ MYSQL
 • PHẦN 06 - GIỚI THIỆU VỀ DỮ LIỆU KIỂU MẢNG
 • PHẦN 07 - BÀI TOÁN KINH ĐIỂN - LẬP TRÌNH THÊM + SỬA + XÓA DỮ LIỆU VỚI PHP-MYSQL
 • PHẦN 08 - HỌC PHP MYSQL QUA BÀI SỐ 2 - QUẢN LÝ NHÂN SỰ
 • PHẦN 09 - THIẾT KẾ DỮ LIỆU VÀ THIẾT KẾ FRONTEND BẰNG BOOTSTRAP 4
 • PHẦN 10 - LẬP TRÌNH CHỨC NĂNG THÊM DỮ LIỆU
 • PHẦN 11 - LẬP TRÌNH CHỨC NĂNG SỬA VÀ XÓA DỮ LIỆU
 • PHẦN 12 - VIẾT JQUERY CHO FRONTEND LOAD DỮ LIỆU MÀ KO CẦN LOAD LẠI TRANG
 • PHẦN 13 - KIỂU DỮ LIỆU HIỆN ĐẠI - JSON
 • PHẦN 14 - HIỂU BẢN CHẤT CỦA JSON THÔNG QUA LÀM MỘT WEB HOÀN CHỈNH
 • PHẦN 15 - ĐƯA JSON VÀO LẬP TRÌNH BACKEND
 • PHẦN 16 - CHỨC NĂNG THÊM MỞI SLIDE ẢNH DÙNG JSON
 • PHẦN 17 - HOÀN THIỆN BACKEND CHO PHẦN SLIDE
 • PHẦN 18 - HOÀN THIỆN FRONTEND CHO PHẦN SLIDE
 • PHẦN 19 -TỔNG KẾT KHÓA HỌC VÀ CÁC KIẾN THỨC SẼ HỌC PHẦN NÂNG CAO

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

Có thể mua Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06 với giá tốt hơn nữa không?

Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06 tới ngày 25/10/2019 chúng tôi nhận định tương đối tốt. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các  mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 11 tại mục mã giảm giá Khóa học IT và lập trình.

Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng

Giá bán Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06 trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!

Có nên mua Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06 tại thời điểm này chưa?

Với chỉ số hài lòng phản hồi Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06 hiện tại  80/100% theo đánh giá  tương đối tốt khi mua sản phẩm này.

Lịch sử biến động giá bán 2 tuần gần đây Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06 tại Tiki
Giá bán vào ngày (thời điểm)
Giá bán
Biến động giá
Giá thị trường
25/10/2019
250000
0 Ổn định
380000
23/10/2019
250000
0 Ổn định
380000
22/10/2019
250000
51000 Tăng
380000
21/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
20/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
19/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
18/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
17/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
16/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
15/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
14/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
13/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
12/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
11/10/2019
199000
0 Ổn định
380000

 

Mã giảm giá Khóa học IT và lập trình có thể thử áp dụng khi mua Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/MYSQL Theo Mô Hình MVC KYNA IT06

XEM THÊM

Lịch sử biến động giá sản phẩm cùng danh mục Khóa học IT và lập trình

Xem tất cả các đánh giá Khóa học IT và lập trình

Tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ bạn đang quan tâm tham khảo lịch sử biến động giá

-43% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản
269000  470000
2 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
XEM THÊM