Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA

Đang bán tại Tiki - ✅ Khóa học IT và lập trình

299000 570000
- Giá bán Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA ngày cập nhật gần nhất 25/10/2019 tại Tiki299000
- Biến động giá trong khoảng 299000 - 299000 (Giá bán trên thị trường niêm yết:
570000)
- Quá trình theo dõi biến động giá tại Tiki đã có khách hàng phản hồi đánh giá, tỷ lệ thang điểm tích cực là 50/100%. Tỷ lệ này theo đánh giá cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.
 ĐẾN NƠI BÁN  BIỂU ĐỒ LỊCH SỬ GIÁ  MÃ GIẢM GIÁ CÓ THỂ ÁP DỤNG

 Biểu đồ chi tiết biến động giá bán Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA từ ngày 14/04/2019 - 25/10/2019

 

© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA

C++ là một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh,dữ liệu trừu tượng, phân biệt kiểu chữ thường chữ hoa mà hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, lập trình thủ tục. C++ còn được coi như là ngôn ngữ bậc trung (middle-level), khi nó kết hợp các đặc điểm và tính năng của ngôn ngữ bậc cao và bậc thấp.

Với khóa học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình A.

Khóa học giúp bạn tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++ (từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++), cách tạo và gọi hàm trong C++, xử lý mảng, xử lý con trỏ, xử lý chuỗi, xử lý tập tin.

Đối tượng học khóa học:
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++.
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++.
Lợi ích sau khóa học:
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++.
 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
 • Có thể tham gia các dự án, công việc liên quan tới lập trình C++.
 • Có cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, Java, A.
Trần Duy Thanh - Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường ĐH Kinh Tế Luật - Đại Học Quốc Gia TP. HCM

Khóa học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao này sẽ được giảng viên Trần Duy Thanh trực tiếp giảng dạy. Anh hiện đang là giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Và từng tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học máy tính - Đại học Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh.

Vơi nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại nhiều trường:

 • 2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • 2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên.
 • 2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn.
 • 2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Bên cạnh đó, anh còn đảm nhận 1 số khóa học khác với hơn 3000 giờ giảng:

 • Khóa học: Lập trình Java trong 4 tuần
 • Khóa học: Lập trình Android cơ bản
 • Khóa học: Lập trình Android nâng cao

 • Khóa học: Lập trình Webservice cho di động
 • Khóa học: Thành thạo Excel qua giải đề thi

Nội dung khóa học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH C++ VÀ CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH

 • Bài 1: Đề Cương - Thành thạo Cpp qua 108 bài học 
 • Bài 2: Giới thiệu về C++ 
 • Bài 3: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng 
 • Bài 4: Chương trình C++ đầu tiên 
 • Bài 5: Ý nghĩa của cout và cin trong C++ 
 • Bài 6: Các ký tự đặc biệt

PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 • Bài 7: Các loại ghi chú trong C++ 
 • Bài 8: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến 
 • Bài 9: Hằng số và biểu thức 
 • Bài 10: Chuyển kiểu dữ liệu
 • Bài 11: Các toán tử trong C++ 
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Hình tròn 
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Tam Giác 
 • Bài 14: Bài tập rèn luyện - Các hàm lượng giác 
 • Bài 15: Bài tập rèn luyện - Tính giờ phút giây 
 • Bài 16: Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình 
 • Bài 17: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 3: CÁC CÂU LỆNH RẼ NHÁNH

 • Bài 18: Câu lệnh If 
 • Bài 19: Câu lệnh if else 
 • Bài 20: Câu lệnh If else lồng nhau 
 • Bài 21: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if else
 • Bài 22: Câu lệnh switch 
 • Bài 23: Bài tập rèn luyện - Giải phương trình bậc 1 
 • Bài 24: Bài tập rèn luyện - Giải phương trình bậc 2 
 • Bài 25: Bài tập rèn luyện - Tính tiêu thụ điện 
 • Bài 26: Bài tập rèn luyện - Tính toán số học 
 • Bài 27: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích tam giác 
 • Bài 28: Bài tập rèn luyện - Game đoán số

PHẦN 4: CÁC VÒNG LẶP

 • Bài 29: Vòng while 
 • Bài 30: Vòng while 
 • Bài 31: Vòng for 
 • Bài 32: Câu lệnh break
 • Bài 33: Câu lệnh continue 
 • Bài 34: Bàn về vòng lặp lồng nhau 
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện - Tính dãy số 
 • Bài 36: Bài tập rèn luyện - Số hoàn thiện 
 • Bài 37: Bài tập rèn luyện - Tổng các chữ số trong 1 số 
 • Bài 38: Bài tập rèn luyện - Game đoán số 
 • Bài 39: Bài tập rèn luyện - Vẽ Hình 
 • Bài 40: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 5: MẢNG

 • Bài 41: Khái niệm về mảng và cách khai báo 
 • Bài 42: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều 
 • Bài 43: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều 
 • Bài 44: Sắp xếp mảng 1 chiều 
 • Bài 45: Cách khai báo mảng 2 chiều 
 • Bài 46: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều 
 • Bài 47: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng 1 
 • Bài 48: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng 2 
 • Bài 49: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng 3 
 • Bài 50: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng 4 
 • Bài 51: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng 5 
 • Bài 52: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 6: HÀM

 • Bài 53: Khái niệm và cách sử dụng hàm 
 • Bài 54: Nguyên tắc hoạt động của hàm
 • Bài 55: Tham số hình thức và tham số thực 
 • Bài 56: Truyền tham trị và tham biến 
 • Bài 57: Parameter mặc định 
 • Bài 58: Giới thiệu về hàm đệ qui 
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện - PT Bậc 2 
 • Bài 60: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng bằng hàm 
 • Bài 61: Bài tập rèn luyện - Xử lý dãy Fibonacci 
 • Bài 62: Bài tập rèn luyện - Chu vi diện tích tam giác 
 • Bài 63: Bài tập rèn luyện - Hàm chơi game đoán số 
 • Bài 64: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 7: CON TRỎ

 • Bài 65: Khái niệm con trỏ & biến con trỏ 
 • Bài 66: Các toán tử con trỏ 
 • Bài 67: Các thao tác trên con trỏ 
 • Bài 68: Con trỏ void và con trỏ null 
 • Bài 69: Con trỏ và mảng
 • Bài 70: Mảng con trỏ 
 • Bài 71: Tương quan giữa mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2 
 • Bài 72: Bài tập rèn luyện - Con trỏ 1 
 • Bài 73: Bài tập rèn luyện - Con trỏ 2 
 • Bài 74: Bài tập rèn luyện - Con trỏ 3
 • Bài 75: Bài tập rèn luyện - Con trỏ 4 
 • Bài 76: Bài tập rèn luyện - Con trỏ 5
 • Bài 77: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 8: XỬ LÝ CHUỖI

 • Bài 78: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi 
 • Bài 79: Cách nhập chuỗi - Xuất chuỗi
 • Bài 80: Hàm strcpy,strncpy - Sao chép chuỗi 
 • Bài 81: Hàm strcat,strncat - Nối chuỗi 
 • Bài 82: Hàm strchr,strstr - Tìm ký tự, chuỗi 
 • Bài 83: Hàm strcmp,strncmp - So sánh chuỗi 
 • Bài 84: Hàm toUpper-ToLower - In hoa, thường 
 • Bài 85: Bài tập rèn luyện - Chuỗi 1
 • Bài 86: Bài tập rèn luyện - Chuỗi 2 
 • Bài 87: Bài tập rèn luyện - Chuỗi 3 
 • Bài 88: Bài tập rèn luyện - Chuỗi 4 
 • Bài 89: Bài tập rèn luyện - Chuỗi 5 
 • Bài 90: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 9: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

 • Bài 91: Khái niệm và cách khai báo cấu trúc 
 • Bài 92: Truy cập các thành viên của biến cấu trúc 
 • Bài 93: Lệnh gán cấu trúc 
 • Bài 94: Mảng cấu trúc 
 • Bài 95: Con trỏ cấu trúc 
 • Bài 96: Bài tập rèn luyện - Cấu trúc nhân viên 
 • Bài 97: Bài tập rèn luyện - Cấu trúc điểm 
 • Bài 98: Bài tập rèn luyện - Cấu trúc phân số 
 • Bài 99: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 10: XỬ LÝ TẬP TIN

 • Bài 100: Khái niệm về tập tin 
 • Bài 101: cách ghi tập tin text file 
 • Bài 102: Cách đọc tập tin text file 
 • Bài 103: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin 
 • Bài 104: Cách đọc cấu trúc từ tập tin 
 • Bài 105: Bài tập rèn luyện - Lưu và đọc dãy số 
 • Bài 106: Bài tập rèn luyện - Lưu và đọc danh sách sinh Viên 
 • Bài 107: Bài tập rèn luyện - Lưu và đọc danh sách sản phẩm 
 • Bài 108: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 11: TỔNG KẾT KHÓA HỌC

 • Bài 109: Bài tập tổng hợp - Quản lý sách, tài liệu tải về
 • Bài tập cuối khóa
 • Đánh giá góp ý khóa học
Đôi nét về KYNA - Website học trực tuyến hàng đầu

KYNA được biết đến là 1 website học trực tuyến hàng đầu với hơn 250 khoá học về kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn. Đặc biệt hơn, KYNA đã đạt được 1 số thành tích lớn, như đạt được giải thưởng "1 trong 2 đại diện Việt Nam được tham dự vòng chung kết cuộc thi Intel DST Asia Pacific Challenge 2012" tại Bangalore, Ấn Độ cùng 11 quốc gia khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 

Hơn 250.000 học viên đã và đang tin tưởng, tham gia đăng ký tham gia các khóa học tại KYNA. KYNA còn được xem là nền tảng giáo dục trực tuyến, là nơi bạn có thể học mọi kỹ năng từ hơn 150 chuyên gia và tổ chức đào tạo uy tín. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký khóa học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao của KYNA cho mình ngay bây giờ đi nào!

Đánh giá Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA

Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 14/04/2019 - 25/10/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.

Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 25/10/2019 cho thấy sản phẩm Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA thuộc danh mục nghành hàng Khóa học IT và lập trình đơn vị Tiki đang được bán với giá 299000. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là không có gì thay đổi. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất cũng không có gì thay đổi..

Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có  khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 50/100 cho thấy cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Thông tin giới thiệu Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA

C++ là một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh,dữ liệu trừu tượng, phân biệt kiểu chữ thường chữ hoa mà hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, lập trình thủ tục. C++ còn được coi như là ngôn ngữ bậc trung (middle-level), khi nó kết hợp các đặc điểm và tính năng của ngôn ngữ bậc cao và bậc thấp.

Với khóa học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình A.

Khóa học giúp bạn tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++ (từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++), cách tạo và gọi hàm trong C++, xử lý mảng, xử lý con trỏ, xử lý chuỗi, xử lý tập tin.

Đối tượng học khóa học:
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++.
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++.
Lợi ích sau khóa học:
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++.
 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
 • Có thể tham gia các dự án, công việc liên quan tới lập trình C++.
 • Có cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, Java, A.
Trần Duy Thanh - Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường ĐH Kinh Tế Luật - Đại Học Quốc Gia TP. HCM

Khóa học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao này sẽ được giảng viên Trần Duy Thanh trực tiếp giảng dạy. Anh hiện đang là giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Và từng tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học máy tính - Đại học Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh.

Vơi nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại nhiều trường:

 • 2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • 2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên.
 • 2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn.
 • 2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Bên cạnh đó, anh còn đảm nhận 1 số khóa học khác với hơn 3000 giờ giảng:

 • Khóa học: Lập trình Java trong 4 tuần
 • Khóa học: Lập trình Android cơ bản
 • Khóa học: Lập trình Android nâng cao

 • Khóa học: Lập trình Webservice cho di động
 • Khóa học: Thành thạo Excel qua giải đề thi

Nội dung khóa học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH C++ VÀ CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH

 • Bài 1: Đề Cương - Thành thạo Cpp qua 108 bài học 
 • Bài 2: Giới thiệu về C++ 
 • Bài 3: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng 
 • Bài 4: Chương trình C++ đầu tiên 
 • Bài 5: Ý nghĩa của cout và cin trong C++ 
 • Bài 6: Các ký tự đặc biệt

PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 • Bài 7: Các loại ghi chú trong C++ 
 • Bài 8: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến 
 • Bài 9: Hằng số và biểu thức 
 • Bài 10: Chuyển kiểu dữ liệu
 • Bài 11: Các toán tử trong C++ 
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Hình tròn 
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Tam Giác 
 • Bài 14: Bài tập rèn luyện - Các hàm lượng giác 
 • Bài 15: Bài tập rèn luyện - Tính giờ phút giây 
 • Bài 16: Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình 
 • Bài 17: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 3: CÁC CÂU LỆNH RẼ NHÁNH

 • Bài 18: Câu lệnh If 
 • Bài 19: Câu lệnh if else 
 • Bài 20: Câu lệnh If else lồng nhau 
 • Bài 21: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if else
 • Bài 22: Câu lệnh switch 
 • Bài 23: Bài tập rèn luyện - Giải phương trình bậc 1 
 • Bài 24: Bài tập rèn luyện - Giải phương trình bậc 2 
 • Bài 25: Bài tập rèn luyện - Tính tiêu thụ điện 
 • Bài 26: Bài tập rèn luyện - Tính toán số học 
 • Bài 27: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích tam giác 
 • Bài 28: Bài tập rèn luyện - Game đoán số

PHẦN 4: CÁC VÒNG LẶP

 • Bài 29: Vòng while 
 • Bài 30: Vòng while 
 • Bài 31: Vòng for 
 • Bài 32: Câu lệnh break
 • Bài 33: Câu lệnh continue 
 • Bài 34: Bàn về vòng lặp lồng nhau 
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện - Tính dãy số 
 • Bài 36: Bài tập rèn luyện - Số hoàn thiện 
 • Bài 37: Bài tập rèn luyện - Tổng các chữ số trong 1 số 
 • Bài 38: Bài tập rèn luyện - Game đoán số 
 • Bài 39: Bài tập rèn luyện - Vẽ Hình 
 • Bài 40: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 5: MẢNG

 • Bài 41: Khái niệm về mảng và cách khai báo 
 • Bài 42: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều 
 • Bài 43: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều 
 • Bài 44: Sắp xếp mảng 1 chiều 
 • Bài 45: Cách khai báo mảng 2 chiều 
 • Bài 46: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều 
 • Bài 47: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng 1 
 • Bài 48: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng 2 
 • Bài 49: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng 3 
 • Bài 50: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng 4 
 • Bài 51: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng 5 
 • Bài 52: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 6: HÀM

 • Bài 53: Khái niệm và cách sử dụng hàm 
 • Bài 54: Nguyên tắc hoạt động của hàm
 • Bài 55: Tham số hình thức và tham số thực 
 • Bài 56: Truyền tham trị và tham biến 
 • Bài 57: Parameter mặc định 
 • Bài 58: Giới thiệu về hàm đệ qui 
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện - PT Bậc 2 
 • Bài 60: Bài tập rèn luyện - Xử lý mảng bằng hàm 
 • Bài 61: Bài tập rèn luyện - Xử lý dãy Fibonacci 
 • Bài 62: Bài tập rèn luyện - Chu vi diện tích tam giác 
 • Bài 63: Bài tập rèn luyện - Hàm chơi game đoán số 
 • Bài 64: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 7: CON TRỎ

 • Bài 65: Khái niệm con trỏ & biến con trỏ 
 • Bài 66: Các toán tử con trỏ 
 • Bài 67: Các thao tác trên con trỏ 
 • Bài 68: Con trỏ void và con trỏ null 
 • Bài 69: Con trỏ và mảng
 • Bài 70: Mảng con trỏ 
 • Bài 71: Tương quan giữa mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2 
 • Bài 72: Bài tập rèn luyện - Con trỏ 1 
 • Bài 73: Bài tập rèn luyện - Con trỏ 2 
 • Bài 74: Bài tập rèn luyện - Con trỏ 3
 • Bài 75: Bài tập rèn luyện - Con trỏ 4 
 • Bài 76: Bài tập rèn luyện - Con trỏ 5
 • Bài 77: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 8: XỬ LÝ CHUỖI

 • Bài 78: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi 
 • Bài 79: Cách nhập chuỗi - Xuất chuỗi
 • Bài 80: Hàm strcpy,strncpy - Sao chép chuỗi 
 • Bài 81: Hàm strcat,strncat - Nối chuỗi 
 • Bài 82: Hàm strchr,strstr - Tìm ký tự, chuỗi 
 • Bài 83: Hàm strcmp,strncmp - So sánh chuỗi 
 • Bài 84: Hàm toUpper-ToLower - In hoa, thường 
 • Bài 85: Bài tập rèn luyện - Chuỗi 1
 • Bài 86: Bài tập rèn luyện - Chuỗi 2 
 • Bài 87: Bài tập rèn luyện - Chuỗi 3 
 • Bài 88: Bài tập rèn luyện - Chuỗi 4 
 • Bài 89: Bài tập rèn luyện - Chuỗi 5 
 • Bài 90: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 9: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

 • Bài 91: Khái niệm và cách khai báo cấu trúc 
 • Bài 92: Truy cập các thành viên của biến cấu trúc 
 • Bài 93: Lệnh gán cấu trúc 
 • Bài 94: Mảng cấu trúc 
 • Bài 95: Con trỏ cấu trúc 
 • Bài 96: Bài tập rèn luyện - Cấu trúc nhân viên 
 • Bài 97: Bài tập rèn luyện - Cấu trúc điểm 
 • Bài 98: Bài tập rèn luyện - Cấu trúc phân số 
 • Bài 99: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 10: XỬ LÝ TẬP TIN

 • Bài 100: Khái niệm về tập tin 
 • Bài 101: cách ghi tập tin text file 
 • Bài 102: Cách đọc tập tin text file 
 • Bài 103: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin 
 • Bài 104: Cách đọc cấu trúc từ tập tin 
 • Bài 105: Bài tập rèn luyện - Lưu và đọc dãy số 
 • Bài 106: Bài tập rèn luyện - Lưu và đọc danh sách sinh Viên 
 • Bài 107: Bài tập rèn luyện - Lưu và đọc danh sách sản phẩm 
 • Bài 108: Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 11: TỔNG KẾT KHÓA HỌC

 • Bài 109: Bài tập tổng hợp - Quản lý sách, tài liệu tải về
 • Bài tập cuối khóa
 • Đánh giá góp ý khóa học
Đôi nét về KYNA - Website học trực tuyến hàng đầu

KYNA được biết đến là 1 website học trực tuyến hàng đầu với hơn 250 khoá học về kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn. Đặc biệt hơn, KYNA đã đạt được 1 số thành tích lớn, như đạt được giải thưởng "1 trong 2 đại diện Việt Nam được tham dự vòng chung kết cuộc thi Intel DST Asia Pacific Challenge 2012" tại Bangalore, Ấn Độ cùng 11 quốc gia khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 

Hơn 250.000 học viên đã và đang tin tưởng, tham gia đăng ký tham gia các khóa học tại KYNA. KYNA còn được xem là nền tảng giáo dục trực tuyến, là nơi bạn có thể học mọi kỹ năng từ hơn 150 chuyên gia và tổ chức đào tạo uy tín. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký khóa học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao của KYNA cho mình ngay bây giờ đi nào!

Có thể mua Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA với giá tốt hơn nữa không?

Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA tới ngày 25/10/2019 chúng tôi nhận định cần phải tìm hiểu thêm. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các  mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 11 tại mục mã giảm giá Khóa học IT và lập trình.

Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng

Giá bán Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!

Có nên mua Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA tại thời điểm này chưa?

Với chỉ số hài lòng phản hồi Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA hiện tại  50/100% theo đánh giá  cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Lịch sử biến động giá bán 2 tuần gần đây Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA tại Tiki
Giá bán vào ngày (thời điểm)
Giá bán
Biến động giá
Giá thị trường
25/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
23/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
22/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
21/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
20/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
19/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
18/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
17/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
16/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
15/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
14/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
13/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
12/10/2019
299000
0 Ổn định
570000
11/10/2019
299000
0 Ổn định
570000

 

Mã giảm giá Khóa học IT và lập trình có thể thử áp dụng khi mua Khóa Học Lập Trình C/C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - KYNA

XEM THÊM

Lịch sử biến động giá sản phẩm cùng danh mục Khóa học IT và lập trình

Xem tất cả các đánh giá Khóa học IT và lập trình

Tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ bạn đang quan tâm tham khảo lịch sử biến động giá

-43% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản
269000  470000
2 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
XEM THÊM