Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero

Đang bán tại Tiki - ✅ Khóa học IT và lập trình

149000 280000
- Giá bán Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero ngày cập nhật gần nhất 25/10/2019 tại Tiki149000
- Biến động giá trong khoảng 149000 - 150000 (Giá bán trên thị trường niêm yết:
280000)
- Quá trình theo dõi biến động giá tại Tiki đã có khách hàng phản hồi đánh giá, tỷ lệ thang điểm tích cực là 50/100%. Tỷ lệ này theo đánh giá cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.
 ĐẾN NƠI BÁN  BIỂU ĐỒ LỊCH SỬ GIÁ  MÃ GIẢM GIÁ CÓ THỂ ÁP DỤNG

 Biểu đồ chi tiết biến động giá bán Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero từ ngày 14/04/2019 - 25/10/2019

 

© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero

Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero
Đối tượng đào tạo
 • Lập trình viên.
 • Các bạn sinh viên đang muốn học lập trình Python.
 • Công ty cần đào tạo Python cho doanh nghiệp.

Giới thiệu khóa học

Hiện tại trên thế giới có khá nhiều loại ngôn ngữ lập trình như C , Java , PHP Trong các loại ngôn ngữ lập trình nền tảng đó thì Python là một trong những ngôn ngữ lập trình mới. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ của tương lai thì Python là 1 lựa chọn tốt. Các lý do sau đây sẽ khiến bạn nên sẽ chọn học Python.

Lý do 1: Python là ngôn ngữ mới và dễ học hơn bất kì ngôn ngữ nào.

Lý do 2: Python là ngôn ngữ hàng đầu tại các đất nước trên thế giới nhất là Châu Âu. Và bạn cũng đã biết tương lai Việt Nam sẽ được hội nhập với các nước trên thế giới vậy cho nên nguồn lực cho mã nguồn Python là cực kì nhiều.Vì đa phần các nước châu Âu họ đều sài Python thay cho C.

Lý do 3: Python là ngôn ngữ giúp bạn viết được trên đa nền tảng nên ví dụ như lập trình website , lập trình di động và cả lập trình game thì Python đều có thể làm được.

Lý do 4: Đảm bảo đây là nội dung đầy đủ và kỹ càng nhất về ngôn ngữ lập trình Python để từ đó bạn có thể áp dụng Python vào các công việc bạn muốn hướng tới hoặc tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho bạn.

Phần 1: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python

 • Bài 1: Python Object
 • Bài 2: Kiểu số Number & lý luận Booleans
 • Bài 3: Các phép toán cơ bản trong Python
 • Bài 4: Tìm hiểu String và Xử lý String cơ bản
 • Bài 5: Phép so sánh trong Python
 • Bài 6: Các loại Contrainer: Lists, Tuples, Sets, Dictionary
 • Bài 7: Phép gán kết hợp: Assignment Operators

Phần 2: Biểu thức trong lập trình Python

 • Bài 8: Mệnh đề điều kiện
 • Bài 9: Vòng lặp While
 • Bài 10: Sử dụng For trong duyệt phần tử cho Container
 • Bài 11: Sự khác biệt giữa Continue và Break
 • Bài 12: Xây dựng dãy số với Range

Phần 3: Đối tượng String trong lập trình Python

 • Bài 13: Tìm hiểu đối tượng String cơ bản
 • Bài 14: Một số hàm xử lý với String P1
 • Bài 15: Một số hàm xử lý với String P2
 • Bài 16: Sử dung Split và Join để thao thác với String
 • Bài 17: Tìm hiểu phương thức Format trong String

Phần 4: Đối tượng List, Tuples, Sets và Dictionary

 • Bài 18: Tìm hiểu đối tượng List trong Python
 • Bài 19: Các phương thức xử lý với List
 • Bài 20: Tìm hiểu Queue trong List
 • Bài 21: Tối ưu mã nguồn khi thao tác với List
 • Bài 22: Tìm hiểu đối tượng Tuples
 • Bài 23: Tìm hiểu đối tượng Tuples
 • Bài 24: Tìm hiểu đối tượng Dictionary
 • Bài 25: Các hàm liên quan đến Dictionary

Phần 5: Thao tác với hàm tự định nghĩa trong lập trình Python

 • Bài 26: Hướng dẫn xây dựng hàm trong Python
 • Bài 27: Hàm và tham số hàm phần 1
 • Bài 28: Hàm và tham số hàm phần 2
 • Bài 29: Tìm hiểu More Parameter trong Python
 • Bài 30:Bài tập với More Parameter
 • Bài 31: Tìm hiểu Iterators
 • Bài 32: Generator Function
 • Bài 33:Bài tập về xây dựng hàm P1
 • Bài 34:Bài tập về xây dựng hàm P2

Phần 6: Hướng đối tượng và thao tác với File trong Python

 • Bài 35: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong Python
 • Bài 36: Xây dựng Class và Object
 • Bài 37: Tìm hiểu Constructor và Destructor
 • Bài 38: Tìm hiểu tính kế thừa P1
 • Bài 39: Tìm hiểu tính kế thừa P2
 • Bài 40: Kế thừa đa lớp trong Python
 • Bài 41: Quy trình đọc File trong Python
 • Bài 42: Thực hiện ghi File
 • Bài 43: Tối ưu hóa mã nguồn bằng Buffer
 • Bài 44: Các hàm liên quan đến xử lý File

Phần 7: Tìm hiểu về module và quản lý lỗi trong Python

 • Bài 45: Giới thiệu Module trong Python
 • Bài 46: Tìm hiểu các Module có sẵn trong Python
 • Bài 47: Tự xây dựng Module cho Python
 • Bài 48: Thao tác với Module MyCode
 • Bài 49: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P1
 • Bài 50: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P2

Phần 8: Tháo tác làm việc với cơ sở dữ liệu

 • Bài 51: Giới thiệu về SQLite
 • Bài 52: Tìm hiểu các câu lệnh truy vấn
 • Bài 53: Hướng dẫn xử lý các câu lệnh truy vấn
 • Bài 54: Import SQLite vào Python
 • Bài 55: Thực hiện Update và Delete dữ liệu trong Python

Phần 9: Tìm hiểu thao tác làm việc với mảng qua thư viện Numpy

 • Bài 56: Giới thiệu sử dụng Array với Module Numpy
 • Bài 57: Xây dựng Array bằng Numpy P1
 • Bài 58: Xây dựng Array bằng Numpy P2
 • Bài 59: Tìm hiểu Array Arithmetic trong Numpy
 • Bài 60: Xử lý vấn đề cắt mảng P1
 • Bài 61: Xử lý vấn đề cắt mảng P2
 • Bài 62: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P1
 • Bài 63: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P2

Phần 10: Thao tác quản lý dữ liệu với Pandas

 • Bài 64: Tìm hiểu Pandas Series P1
 • Bài 65: Tìm hiểu Pandas Series P2
 • Bài 66: Hướng dẫn thao tác Index và Reindex trong Series
 • Bài 67: Lấy và lọc dữ liệu trong Array
 • Bài 68: Sắp xếp và duyệt dữ liệu trong Array
 • Bài 69: Tìm hiểu DataFrame
 • Bài 70: Tạo DataFrame từ Dictionary
 • Bài 71: Lấy và lọc dữ liệu trong DataFrame
 • Bài 72: Drop Row và Drop Column
 • Bài 73: Thao tác phép toán với DataFrame
 • Bài 74: Tìm hiểu Multi Level Index

Phần 11:Bài tập tình huống

 • Bài 75:Bài tập xử lý tình huống 01
 • Bài 76:Bài tập xử lý tình huống 02
 • Bài 77:Bài tập xử lý tình huống 03
 • Bài 78:Bài tập xử lý tình huống 04
 • Bài 79:Bài tập xử lý tình huống 05
 • Bài 80:Bài tập xử lý tình huống 06
 • Bài 81:Bài tập xử lý tình huống 07
 • Bài 82:Bài tập xử lý tình huống 08
 • Bài 83:Bài tập xử lý tình huống 09
 • Bài 84:Bài tập xử lý tình huống 10
 • Bài 85:Bài tập xử lý tình huống 11
 • Bài 86:Bài tập xử lý tình huống 12
 • Bài 87:Bài tập xử lý tình huống 13
 • Bài 88:Bài tập xử lý tình huống 14
 • Bài 89:Bài tập xử lý tình huống 15

Đánh giá Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero

Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 14/04/2019 - 25/10/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.

Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 25/10/2019 cho thấy sản phẩm Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero thuộc danh mục nghành hàng Khóa học IT và lập trình đơn vị Tiki đang được bán với giá 149000. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là không có gì thay đổi. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất đang giảm 1000.

Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có  khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 50/100 cho thấy cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Thông tin giới thiệu Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero

Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero
Đối tượng đào tạo
 • Lập trình viên.
 • Các bạn sinh viên đang muốn học lập trình Python.
 • Công ty cần đào tạo Python cho doanh nghiệp.

Giới thiệu khóa học

Hiện tại trên thế giới có khá nhiều loại ngôn ngữ lập trình như C , Java , PHP Trong các loại ngôn ngữ lập trình nền tảng đó thì Python là một trong những ngôn ngữ lập trình mới. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ của tương lai thì Python là 1 lựa chọn tốt. Các lý do sau đây sẽ khiến bạn nên sẽ chọn học Python.

Lý do 1: Python là ngôn ngữ mới và dễ học hơn bất kì ngôn ngữ nào.

Lý do 2: Python là ngôn ngữ hàng đầu tại các đất nước trên thế giới nhất là Châu Âu. Và bạn cũng đã biết tương lai Việt Nam sẽ được hội nhập với các nước trên thế giới vậy cho nên nguồn lực cho mã nguồn Python là cực kì nhiều.Vì đa phần các nước châu Âu họ đều sài Python thay cho C.

Lý do 3: Python là ngôn ngữ giúp bạn viết được trên đa nền tảng nên ví dụ như lập trình website , lập trình di động và cả lập trình game thì Python đều có thể làm được.

Lý do 4: Đảm bảo đây là nội dung đầy đủ và kỹ càng nhất về ngôn ngữ lập trình Python để từ đó bạn có thể áp dụng Python vào các công việc bạn muốn hướng tới hoặc tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho bạn.

Phần 1: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python

 • Bài 1: Python Object
 • Bài 2: Kiểu số Number & lý luận Booleans
 • Bài 3: Các phép toán cơ bản trong Python
 • Bài 4: Tìm hiểu String và Xử lý String cơ bản
 • Bài 5: Phép so sánh trong Python
 • Bài 6: Các loại Contrainer: Lists, Tuples, Sets, Dictionary
 • Bài 7: Phép gán kết hợp: Assignment Operators

Phần 2: Biểu thức trong lập trình Python

 • Bài 8: Mệnh đề điều kiện
 • Bài 9: Vòng lặp While
 • Bài 10: Sử dụng For trong duyệt phần tử cho Container
 • Bài 11: Sự khác biệt giữa Continue và Break
 • Bài 12: Xây dựng dãy số với Range

Phần 3: Đối tượng String trong lập trình Python

 • Bài 13: Tìm hiểu đối tượng String cơ bản
 • Bài 14: Một số hàm xử lý với String P1
 • Bài 15: Một số hàm xử lý với String P2
 • Bài 16: Sử dung Split và Join để thao thác với String
 • Bài 17: Tìm hiểu phương thức Format trong String

Phần 4: Đối tượng List, Tuples, Sets và Dictionary

 • Bài 18: Tìm hiểu đối tượng List trong Python
 • Bài 19: Các phương thức xử lý với List
 • Bài 20: Tìm hiểu Queue trong List
 • Bài 21: Tối ưu mã nguồn khi thao tác với List
 • Bài 22: Tìm hiểu đối tượng Tuples
 • Bài 23: Tìm hiểu đối tượng Tuples
 • Bài 24: Tìm hiểu đối tượng Dictionary
 • Bài 25: Các hàm liên quan đến Dictionary

Phần 5: Thao tác với hàm tự định nghĩa trong lập trình Python

 • Bài 26: Hướng dẫn xây dựng hàm trong Python
 • Bài 27: Hàm và tham số hàm phần 1
 • Bài 28: Hàm và tham số hàm phần 2
 • Bài 29: Tìm hiểu More Parameter trong Python
 • Bài 30:Bài tập với More Parameter
 • Bài 31: Tìm hiểu Iterators
 • Bài 32: Generator Function
 • Bài 33:Bài tập về xây dựng hàm P1
 • Bài 34:Bài tập về xây dựng hàm P2

Phần 6: Hướng đối tượng và thao tác với File trong Python

 • Bài 35: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong Python
 • Bài 36: Xây dựng Class và Object
 • Bài 37: Tìm hiểu Constructor và Destructor
 • Bài 38: Tìm hiểu tính kế thừa P1
 • Bài 39: Tìm hiểu tính kế thừa P2
 • Bài 40: Kế thừa đa lớp trong Python
 • Bài 41: Quy trình đọc File trong Python
 • Bài 42: Thực hiện ghi File
 • Bài 43: Tối ưu hóa mã nguồn bằng Buffer
 • Bài 44: Các hàm liên quan đến xử lý File

Phần 7: Tìm hiểu về module và quản lý lỗi trong Python

 • Bài 45: Giới thiệu Module trong Python
 • Bài 46: Tìm hiểu các Module có sẵn trong Python
 • Bài 47: Tự xây dựng Module cho Python
 • Bài 48: Thao tác với Module MyCode
 • Bài 49: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P1
 • Bài 50: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P2

Phần 8: Tháo tác làm việc với cơ sở dữ liệu

 • Bài 51: Giới thiệu về SQLite
 • Bài 52: Tìm hiểu các câu lệnh truy vấn
 • Bài 53: Hướng dẫn xử lý các câu lệnh truy vấn
 • Bài 54: Import SQLite vào Python
 • Bài 55: Thực hiện Update và Delete dữ liệu trong Python

Phần 9: Tìm hiểu thao tác làm việc với mảng qua thư viện Numpy

 • Bài 56: Giới thiệu sử dụng Array với Module Numpy
 • Bài 57: Xây dựng Array bằng Numpy P1
 • Bài 58: Xây dựng Array bằng Numpy P2
 • Bài 59: Tìm hiểu Array Arithmetic trong Numpy
 • Bài 60: Xử lý vấn đề cắt mảng P1
 • Bài 61: Xử lý vấn đề cắt mảng P2
 • Bài 62: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P1
 • Bài 63: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P2

Phần 10: Thao tác quản lý dữ liệu với Pandas

 • Bài 64: Tìm hiểu Pandas Series P1
 • Bài 65: Tìm hiểu Pandas Series P2
 • Bài 66: Hướng dẫn thao tác Index và Reindex trong Series
 • Bài 67: Lấy và lọc dữ liệu trong Array
 • Bài 68: Sắp xếp và duyệt dữ liệu trong Array
 • Bài 69: Tìm hiểu DataFrame
 • Bài 70: Tạo DataFrame từ Dictionary
 • Bài 71: Lấy và lọc dữ liệu trong DataFrame
 • Bài 72: Drop Row và Drop Column
 • Bài 73: Thao tác phép toán với DataFrame
 • Bài 74: Tìm hiểu Multi Level Index

Phần 11:Bài tập tình huống

 • Bài 75:Bài tập xử lý tình huống 01
 • Bài 76:Bài tập xử lý tình huống 02
 • Bài 77:Bài tập xử lý tình huống 03
 • Bài 78:Bài tập xử lý tình huống 04
 • Bài 79:Bài tập xử lý tình huống 05
 • Bài 80:Bài tập xử lý tình huống 06
 • Bài 81:Bài tập xử lý tình huống 07
 • Bài 82:Bài tập xử lý tình huống 08
 • Bài 83:Bài tập xử lý tình huống 09
 • Bài 84:Bài tập xử lý tình huống 10
 • Bài 85:Bài tập xử lý tình huống 11
 • Bài 86:Bài tập xử lý tình huống 12
 • Bài 87:Bài tập xử lý tình huống 13
 • Bài 88:Bài tập xử lý tình huống 14
 • Bài 89:Bài tập xử lý tình huống 15

Có thể mua Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero với giá tốt hơn nữa không?

Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero tới ngày 25/10/2019 chúng tôi nhận định cần phải tìm hiểu thêm. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các  mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 12 tại mục mã giảm giá Khóa học IT và lập trình.

Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng

Giá bán Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!

Có nên mua Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero tại thời điểm này chưa?

Với chỉ số hài lòng phản hồi Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero hiện tại  50/100% theo đánh giá  cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Lịch sử biến động giá bán 2 tuần gần đây Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero tại Tiki
Giá bán vào ngày (thời điểm)
Giá bán
Biến động giá
Giá thị trường
25/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
23/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
22/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
21/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
20/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
19/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
18/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
17/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
16/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
15/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
14/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
13/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
12/10/2019
149000
0 Ổn định
280000
11/10/2019
149000
0 Ổn định
280000

 

Mã giảm giá Khóa học IT và lập trình có thể thử áp dụng khi mua Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero - Hero

XEM THÊM

Lịch sử biến động giá sản phẩm cùng danh mục Khóa học IT và lập trình

Xem tất cả các đánh giá Khóa học IT và lập trình

Tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ bạn đang quan tâm tham khảo lịch sử biến động giá

-43% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản
269000  470000
2 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
XEM THÊM