Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động

Đang bán tại Tiki - ✅ Khóa học IT và lập trình

199000 380000
- Giá bán Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động ngày cập nhật gần nhất 25/10/2019 tại Tiki199000
- Biến động giá trong khoảng 199000 - 199000 (Giá bán trên thị trường niêm yết:
380000)
- Quá trình theo dõi biến động giá tại Tiki đã có khách hàng phản hồi đánh giá, tỷ lệ thang điểm tích cực là 50/100%. Tỷ lệ này theo đánh giá cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.
 ĐẾN NƠI BÁN  BIỂU ĐỒ LỊCH SỬ GIÁ  MÃ GIẢM GIÁ CÓ THỂ ÁP DỤNG

 Biểu đồ chi tiết biến động giá bán Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động từ ngày 14/04/2019 - 25/10/2019

 

© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động

Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động 
Khóa học dành cho
 • Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động.
 • Bất cứ ai muốn học .Net webservice (SOAP, Web API).
 • Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình di động.
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Nội dung khóa học 
PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ .NET WEBSERVICE VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ LẬP TRÌNH 
 • Bài 0: Group hỗ trợ học viên & Đề cương chi tiết Webservice 
 • Bài 1: Giới thiệu .Net WebService 
 • Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service 
 • Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server 
 • Bài 4: Cài đặt Visual Studio 

PHẦN 2: CÀI ĐẶT IIS WEBSERVER 
 • Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off 
 • Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server 

PHẦN 3: LẬP TRÌNH WEBSERVICE SOAP VỚI VISUAL STUDIO 
 • Bài 7: Giới thiệu về SOAP 
 • Bài 8: Tạo dịch vụ truy vấn kiểu dữ liệu cơ sở với SOAP 
 • Bài 9: Tạo dịch vụ truy vấn một đối tượng với SOAP 
 • Bài 10: Tạo dịch vụ truy vấn nhiều đối tượng với SOAP 
 • Bài 11: Tạo dịch vụ thêm mới dữ liệu với SOAP 
 • Bài 12: Tạo dịch vụ sửa dữ liệu với SOAP 
 • Bài 13: Tạo dịch vụ xóa dữ liệu với SOAP 
 • Bài 14: Cài đặt Webservice SOAP lên IIS Webserver 
 • Bài 15: Kiểm tra Webservice SOAP với công cụ WCF Client Test 
PHẦN 4: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE SOAP 
 • Bài 16: Cách triệu gọi Webservice trả về kiểu cơ sở 
 • Bài 17: Cách triệu gọi Webservice trả về một đối tượng 
 • Bài 18: Cách triệu gọi Webservice trả về một danh sách đối tượng 
 • Bài 19: Cách triệu gọi Webservice thêm dữ liệu 
 • Bài 20: Cách triệu gọi Webservice sửa dữ liệu 
 • Bài 21: Cách triệu gọi Webservice xóa dữ liệu 
 • PHẦN 5: LẬP TRÌNH WEBSERVICE RESTFUL VỚI VISUAL STUDIO 
 • Bài 22: Giới thiệu về RESTful 
 • Bài 23: Tạo Web API với HttpGet 
 • Bài 24: Tạo Web API với HttpPost 
 • Bài 25: Tạo Web API với HttpPut 
 • Bài 26: Tạo Web API với HttpDelete 
 • Bài 27: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver 
 • Bài 28: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman 
 • Bài 29: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester 
PHẦN 6: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE RESTFUL 
 • Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpGet 
 • Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPost 
 • Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut 
 • Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete 
PHẦN 7: CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN 
 • Bài 34: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi 
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus 
 • Bài 36: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm 
 • Bài 37: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái 
 • bài 38: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết 

 

Đánh giá Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động

Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 14/04/2019 - 25/10/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.

Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 25/10/2019 cho thấy sản phẩm Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động thuộc danh mục nghành hàng Khóa học IT và lập trình đơn vị Tiki đang được bán với giá 199000. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là không có gì thay đổi. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất cũng không có gì thay đổi..

Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có  khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 50/100 cho thấy cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Thông tin giới thiệu Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động

Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động 
Khóa học dành cho
 • Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động.
 • Bất cứ ai muốn học .Net webservice (SOAP, Web API).
 • Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình di động.
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Nội dung khóa học 
PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ .NET WEBSERVICE VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ LẬP TRÌNH 
 • Bài 0: Group hỗ trợ học viên & Đề cương chi tiết Webservice 
 • Bài 1: Giới thiệu .Net WebService 
 • Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service 
 • Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server 
 • Bài 4: Cài đặt Visual Studio 

PHẦN 2: CÀI ĐẶT IIS WEBSERVER 
 • Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off 
 • Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server 

PHẦN 3: LẬP TRÌNH WEBSERVICE SOAP VỚI VISUAL STUDIO 
 • Bài 7: Giới thiệu về SOAP 
 • Bài 8: Tạo dịch vụ truy vấn kiểu dữ liệu cơ sở với SOAP 
 • Bài 9: Tạo dịch vụ truy vấn một đối tượng với SOAP 
 • Bài 10: Tạo dịch vụ truy vấn nhiều đối tượng với SOAP 
 • Bài 11: Tạo dịch vụ thêm mới dữ liệu với SOAP 
 • Bài 12: Tạo dịch vụ sửa dữ liệu với SOAP 
 • Bài 13: Tạo dịch vụ xóa dữ liệu với SOAP 
 • Bài 14: Cài đặt Webservice SOAP lên IIS Webserver 
 • Bài 15: Kiểm tra Webservice SOAP với công cụ WCF Client Test 
PHẦN 4: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE SOAP 
 • Bài 16: Cách triệu gọi Webservice trả về kiểu cơ sở 
 • Bài 17: Cách triệu gọi Webservice trả về một đối tượng 
 • Bài 18: Cách triệu gọi Webservice trả về một danh sách đối tượng 
 • Bài 19: Cách triệu gọi Webservice thêm dữ liệu 
 • Bài 20: Cách triệu gọi Webservice sửa dữ liệu 
 • Bài 21: Cách triệu gọi Webservice xóa dữ liệu 
 • PHẦN 5: LẬP TRÌNH WEBSERVICE RESTFUL VỚI VISUAL STUDIO 
 • Bài 22: Giới thiệu về RESTful 
 • Bài 23: Tạo Web API với HttpGet 
 • Bài 24: Tạo Web API với HttpPost 
 • Bài 25: Tạo Web API với HttpPut 
 • Bài 26: Tạo Web API với HttpDelete 
 • Bài 27: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver 
 • Bài 28: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman 
 • Bài 29: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester 
PHẦN 6: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE RESTFUL 
 • Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpGet 
 • Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPost 
 • Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut 
 • Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete 
PHẦN 7: CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN 
 • Bài 34: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi 
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus 
 • Bài 36: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm 
 • Bài 37: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái 
 • bài 38: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết 

 

Có thể mua Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động với giá tốt hơn nữa không?

Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động tới ngày 25/10/2019 chúng tôi nhận định cần phải tìm hiểu thêm. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các  mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 12 tại mục mã giảm giá Khóa học IT và lập trình.

Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng

Giá bán Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!

Có nên mua Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động tại thời điểm này chưa?

Với chỉ số hài lòng phản hồi Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động hiện tại  50/100% theo đánh giá  cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Lịch sử biến động giá bán 2 tuần gần đây Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động tại Tiki
Giá bán vào ngày (thời điểm)
Giá bán
Biến động giá
Giá thị trường
25/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
23/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
22/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
21/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
20/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
19/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
18/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
17/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
16/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
15/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
14/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
13/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
12/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
11/10/2019
199000
0 Ổn định
380000

 

Mã giảm giá Khóa học IT và lập trình có thể thử áp dụng khi mua Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động

XEM THÊM

Lịch sử biến động giá sản phẩm cùng danh mục Khóa học IT và lập trình

Xem tất cả các đánh giá Khóa học IT và lập trình

Tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ bạn đang quan tâm tham khảo lịch sử biến động giá

-43% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản
269000  470000
2 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
XEM THÊM