Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng

Đang bán tại Tiki - ✅ Khóa học IT và lập trình

249000 470000
- Giá bán Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng ngày cập nhật gần nhất 21/10/2019 tại Tiki249000
- Biến động giá trong khoảng 180000 - 249000 (Giá bán trên thị trường niêm yết:
470000)
- Quá trình theo dõi biến động giá tại Tiki đã có khách hàng phản hồi đánh giá, tỷ lệ thang điểm tích cực là 50/100%. Tỷ lệ này theo đánh giá cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.
 ĐẾN NƠI BÁN  BIỂU ĐỒ LỊCH SỬ GIÁ  MÃ GIẢM GIÁ CÓ THỂ ÁP DỤNG

 Biểu đồ chi tiết biến động giá bán Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng từ ngày 14/04/2019 - 21/10/2019

 

© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng

Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng
Đối tượng đào tạo
 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Giới thiệu khóa học
 • Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
 • Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
 • Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất
 • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Xử lý chuỗi, mảng, collections
 • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
 • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 • Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
 • Triển khai được mô hình đa tầng
 • Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng
Nội dung khóa học

 Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

 •  Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form
 •  Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker
 •  Bài 3: Menu & ContextMenu
 •  Bài 4: Toolbar & Statusbar
 •  Bài 5: ListView
 •  Bài 6: DataGridView
 •  Bài 7: TreeView
 •  Bài 8: Tabcontrol
 •  Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog
 •  Bài 10: Project thực tế

 Phần 2: Xử lý tập tin trong C#

 •  Bài 11: Xử lý TextFile trong C#
 •  Bài 12: Xử lý Serialize File trong C#
 •  Bài 13: RichTextBox & StreamFile
 •  Bài 14: Project thực tế

 Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

 •  Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
 •  Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET
 •  Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server
 •  Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu
 •  Bài 19: Cách thêm dữ liệu
 •  Bài 20: Cách sửa dữ liệu
 •  Bài 21: Cách xóa dữ liệu
 •  Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure
 •  Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter
 •  Bài 24: Databinding
 •  Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#
 •  Bài 26: Project thực tế

 Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#

 •  Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng
 •  Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng

 Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component

 •  Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng
 •  Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar

 Phần 6: Đóng gói ứng dụng

 •  Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
 •  Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#

 Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án

 •  Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access
 •  Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách
 •  Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu
 •  Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu
 •  Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu

 Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải

 •  Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát
 •  Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập
 •  Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển
 •  Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí
 •  Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học
 •  Bài 43: Tổng kết khóa học

Đánh giá Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng

Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 14/04/2019 - 21/10/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.

Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 21/10/2019 cho thấy sản phẩm Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng thuộc danh mục nghành hàng Khóa học IT và lập trình đơn vị Tiki đang được bán với giá 249000. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là 69000. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất cũng không có gì thay đổi..

Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có  khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 50/100 cho thấy cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Thông tin giới thiệu Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng

Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng
Đối tượng đào tạo
 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Giới thiệu khóa học
 • Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
 • Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
 • Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất
 • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Xử lý chuỗi, mảng, collections
 • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
 • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 • Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
 • Triển khai được mô hình đa tầng
 • Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng
Nội dung khóa học

 Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

 •  Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form
 •  Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker
 •  Bài 3: Menu & ContextMenu
 •  Bài 4: Toolbar & Statusbar
 •  Bài 5: ListView
 •  Bài 6: DataGridView
 •  Bài 7: TreeView
 •  Bài 8: Tabcontrol
 •  Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog
 •  Bài 10: Project thực tế

 Phần 2: Xử lý tập tin trong C#

 •  Bài 11: Xử lý TextFile trong C#
 •  Bài 12: Xử lý Serialize File trong C#
 •  Bài 13: RichTextBox & StreamFile
 •  Bài 14: Project thực tế

 Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

 •  Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
 •  Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET
 •  Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server
 •  Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu
 •  Bài 19: Cách thêm dữ liệu
 •  Bài 20: Cách sửa dữ liệu
 •  Bài 21: Cách xóa dữ liệu
 •  Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure
 •  Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter
 •  Bài 24: Databinding
 •  Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#
 •  Bài 26: Project thực tế

 Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#

 •  Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng
 •  Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng

 Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component

 •  Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng
 •  Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar

 Phần 6: Đóng gói ứng dụng

 •  Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
 •  Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#

 Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án

 •  Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access
 •  Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách
 •  Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu
 •  Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu
 •  Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu

 Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải

 •  Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát
 •  Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập
 •  Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển
 •  Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí
 •  Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học
 •  Bài 43: Tổng kết khóa học

Có thể mua Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng với giá tốt hơn nữa không?

Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng tới ngày 21/10/2019 chúng tôi nhận định cần phải tìm hiểu thêm. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các  mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 11 tại mục mã giảm giá Khóa học IT và lập trình.

Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng

Giá bán Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!

Có nên mua Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng tại thời điểm này chưa?

Với chỉ số hài lòng phản hồi Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng hiện tại  50/100% theo đánh giá  cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Lịch sử biến động giá bán 2 tuần gần đây Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng tại Tiki
Giá bán vào ngày (thời điểm)
Giá bán
Biến động giá
Giá thị trường
21/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
20/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
19/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
18/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
17/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
16/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
15/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
14/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
13/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
12/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
11/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
10/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
09/10/2019
249000
0 Ổn định
470000
08/10/2019
249000
0 Ổn định
470000

 

Mã giảm giá Khóa học IT và lập trình có thể thử áp dụng khi mua Khóa Học Lập Trình Winform Với C#: 10 Ứng Dụng

XEM THÊM

Lịch sử biến động giá sản phẩm cùng danh mục Khóa học IT và lập trình

Xem tất cả các đánh giá Khóa học IT và lập trình

Tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ bạn đang quan tâm tham khảo lịch sử biến động giá

-43% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản
269000  470000
2 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
XEM THÊM