Size chart – Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products

Phần hỗ trợ bạn định nghĩa các thông số size + chi tiết chất liệu theo từng loại áo/ loại sản phẩm. Thông tin này cũng chính là các thông số cố định từ nhà sản xuất và hiện tại các hệ thống site cài đặt mặc định đã cấu hình đủ, bạn điều chỉnh thông tin nào thì chỉ cần update lại thôi. Mình sẽ cung cấp tính năng đồng bộ từ #PolyXGO về sau này (nếu cần).

Lưu ý: đối với các bạn có nhu cầu tối ưu nội dung SEO cho phần chi tiết từng sản phẩm thì có thể nhập các thông tin chung tối ưu đó ở từng loại sản phẩm tương ứng trong phần này.

Để tối ưu SEO cho nội dung danh mục, thẻ tag và thông tin chi tiết sản phẩm bạn có thể tham khảo tính năng Template hiển thị nội dung tối ưu nội dung cho danh mục sản phẩm Woocommerce.

Is full width popup details: hỗ trợ hiển thị popup full width khi khách hàng click View Sizing Chart. Bạn có thể tham khảo site mình đang bán tại https://TheLovesOf.com

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.