Tạo link tracking Lazada Việt Nam cấu trúc theo data-feed

Bạn tại địa chỉ email le***ang123@gmail.com hỏi?

Bạn ơi mình tham gia lazda affiliate theo như bạn hướng dẩn nhưng khi tạo xong deeplink ckick vào thì nó ko ra sản phẩm mà hiện ra trang chủ lazada trong khi link vẫn là link aff của mình. Bạn hướng dẫn mình thêm được ko? Vd: http://www.lazada.vn/?offer_id=289&affiliate_id=146062&offer_name=VN+Deeplink+Generator_0&affiliate_name=Lethang&transaction_id=102c1356b636e90c303250468029a7&offer_ref=_xxvo0000000at0000&aff_source=http://www.lazada.vn/xiaomi-redmi-note-3-pro-16gb-vang-1-the-nho-8gb-1-mieng-dankinh-cuong-luc-hang-nhap-khau-2137010.html

Ngọc trả lời!

Chào bạn!

Không rõ bạn làm theo hướng dẫn nào nhưng aff_source theo mình không hàm ý là link được và link tracking cần được endcode nếu bạn code tự động sinh link (bạn xem thêm bên dưới nhé).
Đây là link hợp lệ tạo từ Deep Link Generator.
tao-link-tracking-lazada-viet-nam-cau-truc-theo-data-feed
Và cấu trúc link sau khi truy vấn shortlink công cụ cho ta http://ho.lazada.vn/SHK1Bv sẽ là
P/s: Dựa trên cấu trúc link trên thì theo mình bạn không thể sử dụng để sinh link tự động do đối số transaction_id có thể được sinh ra từ 1 giá trị nào trước đó. Giá trị này sẽ khác ở mỗi khách hàng (bạn test shortlink http://ho.lazada.vn/SHK1Bv ở các trình duyệt/ máy tính khác nhau sẽ thấy).

Vậy sinh link tự động thế nào với Lazada Deep Link

Bạn sẽ sử dụng cấu trúc link Dynamic trong Data-feed để tạo link tự động cho ứng dụng của bạn. Bạn có thể tham khảo thêm và tạo thử link tracking qua chia sẻ ứng dụng tại bàihttp://polygonexpress.com/cong-cu-tu-dong-tao-data-feed-link-ban-hang-cung-lazada-affiliate.html
Do đó, cấu trúc tự động sinh link cho Url Dynamic (không tracking app nhé) sẽ là
http://ho.lazada.vn/SHsJ?url={{URL}}%3Foffer_id%3D%7Boffer_id%7D%26affiliate_id%3D%7Baffiliate_id%7D%26offer_name%3D%7Boffer_name%7D_%7Boffer_file_id%7D%26affiliate_name%3D%7Baffiliate_name%7D%26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D&aff_sub=&aff_sub2=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=
Trong đó
SHsJ bạn thay bằng mã trong data-feed của bạn. Bất kỳ link nào của bạn cũng sẽ có mã này.
Lưu ý: mỗi lần lấy data-feed mã này sẽ khác nhưng đều tracking đúng.
{{URL}} chính là liên kết sản phẩm/ danh mục bán muốn tạo link và CẦN PHẢI được ENDCODE. Ở đây là:
Sau khi ENDCODEsẽ là (Tuỳ ngôn ngữ lập trình bạn sử dụng mà bạn đọc về hàm EncodeUrl nhé (bạn search nhé)):
http%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fxiaomi-redmi-note-3-pro-16gb-vang-1-the-nho-8gb-1-mieng-dankinh-cuong-luc-hang-nhap-khau-2137010.html
Hoặc chỉ test thì vào đây để Endcode và Decodehttp://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/
Các đối số khác bạn để mặc định hệ thống sẽ tự điền giá trị dựa vào tracking SHsJ (có lẽ :)).
Các đối số từ aff_sub=&aff_sub2=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5= thì bạn nhập giá trị phù hợp để dễ xem thông kê thôi, hoặc để trống.
Cuối cùng link tự động của bạn sẽ có dạng
Chúc bạn thực hiện tốt việc tự động hoá link tracking Lazada trên hệ thống và tham gia chương trình tốt!
Thân!

Related Posts

About The Author

3 Comments

 1. Avatar
  Minh
  01/10/2017
 2. Avatar
  Khanh
  09/02/2017
  • Cù Kim Ngọc
   Cù Kim Ngọc
   09/02/2017

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.