Tra cứu thông tin lịch sử giá bán các sản phẩm tại Tiki.vn

Plugin PolyXGO History Prices

Site thử nghiệm: mã giảm giá guru – lịch sử giá, blog polygon express

Cùng với plugin coupons tra cứu mã giảm giá, plugin prices history sẽ hỗ trợ tra cứu thông tin lịch sử giá bán sản phẩm tại Shop VnExpress, Tiki

Các shortcode hỗ trợ

polyxgo_history_prices_chart

Hỗ trợ hiển thị biểu đồ biến động giá bán theo thời gian liên kết 1 sản phẩm nào đó tại các trang thương mại điện tự và tự động tích hợp Affiliate ID cấu hình trong plugin PolyXGO Coupons trước đây.

polyxgo_history_prices_chart title="{{product_title}}" url="https://tiki.vn/di-tim-le-song-tai-ban-p524438.html" display_media="true" is_copyright="true"

Mô tả các thuộc tính shortcode:

url: liên kết muốn hiển thị lịch sử giá tại đơn vị được hỗ trợ.
title: tiêu đề hiển thị của biểu đồ. Hỗ trợ macro {{product_title}} trả về tiêu đề của sản phẩm lấy được từ đối số url.
display_media: hiển thị hình ảnh sản phẩm hoặc không. Giá trị hỗ trợ: “true” hoặc “false”.

Shortcode trên sẽ hiển thị biểu đồ lịch sử giá sản phẩm như sau:

Đi Tìm Lẽ Sống (Tái Bản)

65000 (Giá mới nhất cập nhật ngày 26/05/2019)
© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

polyxgo_history_prices_searchbox

Hỗ trợ hiển thị khung tìm kiếm tra cứu lịch sử giá bán sản phẩm.

polyxgo_history_prices_searchbox type="suggestion" url="https://tiki.vn/tony-buoi-sang-tren-duong-bang-tai-ban-2017-p1005148.html" header_text="Lịch sử giá bán {{product_title}}" placeholder="Nhập liên kết sản phẩm cần tra cứu lịch sử giá bán tại {{supplier_name}}" notice="Lưu ý: hiện tại chỉ hỗ trợ {{supplier_name}}"

Mô tả các thuộc tính shortcode:

type: hỗ trợ 2 giá trị: search và suggestion.
search chỉ hiển thị khung tìm kiếm & tra cứu lịch sử.
suggestion hiển thị khung tìm kiếm & tra cứu lịch sử + hiển thị biểu đồ giá sản phẩm mặc định theo url.
url: liên kết mặc định muốn hiển thị lịch sử giá tại đơn vị được hỗ trợ.
header_text: tiêu đề hiển thị của biểu đồ. Hỗ trợ {{supplier_name}}: trả về tên nhà cung cấp.
placeholder: ghi chú gợi ý trong ô tìm kiếm
notice: ghi chú bên dưới khung tìm kiếm.

Shortcode gọi như trên sẽ hiển thị khung tra cứu và biểu đồ lịch sử giá bán sản phẩm mặc định trong đối số url như sau với typesuggession

Lịch sử giá bán {{product_title}}

Lưu ý: hiện tại chỉ hỗ trợ tiki.vn

Tony Buổi Sáng - Trên Đường Băng (Tái Bản 2017)

51998 (Giá mới nhất cập nhật ngày 26/05/2019)
© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

Shortcode sẽ chỉ hiển thị khung tra cứu như sau với typesearch

Tra cứu lịch sử giá bán sản phẩm tại tiki.vn

Lưu ý: hiện tại chỉ hỗ trợ tiki.vn

Trình soạn thảo

Hiện tại chỉ hỗ trợ WordPress với phiên bản soạn thảo Classic Editor.

 

 

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.