Tra cứu thông tin lịch sử giá bán các sản phẩm

PolyXGO History Prices

Cùng với plugin coupons tra cứu mã giảm giá, prices history sẽ hỗ trợ tra cứu thông tin lịch sử giá bán hàng triệu sản phẩm phổ biến trên các trang mua sắm trực tuyến tại Việt Nam như: Shopee, Tiki

Các shortcode hỗ trợ

polyxgo_history_prices_chart

Hỗ trợ hiển thị biểu đồ biến động giá bán theo thời gian liên kết 1 sản phẩm nào đó tại các trang thương mại điện tự và tự động tích hợp Affiliate ID cấu hình trong plugin PolyXGO Coupons trước đây.

polyxgo_history_prices_chart title="{{product_title}}" url="https://tiki.vn/di-tim-le-song-tai-ban-p524438.html" display_media="true" is_copyright="true"

Thuộc tính hỗ trợ:

url: liên kết muốn hiển thị lịch sử giá tại đơn vị được hỗ trợ.
title: tiêu đề hiển thị của biểu đồ. Hỗ trợ macro {{product_title}} trả về tiêu đề của sản phẩm lấy được từ đối số url.
display_media: hiển thị hình ảnh sản phẩm hoặc không. Giá trị hỗ trợ: “true” hoặc “false”.

Shortcode trên sẽ hiển thị biểu đồ lịch sử giá sản phẩm như sau:

[polyxgo_history_prices_chart title=”{{product_title}}” url=”https://tiki.vn/di-tim-le-song-tai-ban-p524438.html” display_media=”true”]

polyxgo_history_prices_searchbox

Hỗ trợ hiển thị khung tìm kiếm tra cứu lịch sử giá bán sản phẩm.

polyxgo_history_prices_searchbox type="suggestion" url="https://tiki.vn/tony-buoi-sang-tren-duong-bang-tai-ban-2017-p1005148.html" header_text="Lịch sử giá bán {{product_title}}" placeholder="Nhập liên kết sản phẩm cần tra cứu lịch sử giá bán tại {{supplier_name}}" notice="Lưu ý: hiện tại chỉ hỗ trợ {{supplier_name}}"

Thuộc tính hỗ trợ:

type: hỗ trợ 2 giá trị: search và suggestion.
search chỉ hiển thị khung tìm kiếm & tra cứu lịch sử.
suggestion hiển thị khung tìm kiếm & tra cứu lịch sử + hiển thị biểu đồ giá sản phẩm mặc định theo url.
url: liên kết mặc định muốn hiển thị lịch sử giá tại đơn vị được hỗ trợ.
header_text: tiêu đề hiển thị của biểu đồ. Hỗ trợ {{supplier_name}}: trả về tên nhà cung cấp.
placeholder: ghi chú gợi ý trong ô tìm kiếm
notice: ghi chú bên dưới khung tìm kiếm.

Shortcode gọi như trên sẽ hiển thị khung tra cứu và biểu đồ lịch sử giá bán sản phẩm mặc định trong đối số url như sau với typesuggession

[polyxgo_history_prices_searchbox type=”suggestion” url=”https://tiki.vn/tony-buoi-sang-tren-duong-bang-tai-ban-2017-p1005148.html” header_text=”Lịch sử giá bán {{title}}” placeholder=”Nhập liên kết sản phẩm cần tra cứu lịch sử giá bán tại {{supplier_name}}” notice=”Lưu ý: hiện tại chỉ hỗ trợ {{supplier_name}}”]

Đăng ký tài khoản kiếm tiền với tiếp thị liên kết (affiliate marketing) tại ACCESSTRADE Việt Nam. Tại sao lại là affiliate là xu hướng kiếm tiền thụ động lâu dài?

Shortcode sẽ chỉ hiển thị khung tra cứu như sau với typesearch

[polyxgo_history_prices_searchbox type=”search” url=”https://tiki.vn/tony-buoi-sang-tren-duong-bang-tai-ban-2017-p1005148.html” header_text=”Tra cứu lịch sử giá bán sản phẩm tại {{supplier_name}}” placeholder=”Nhập liên kết sản phẩm cần tra cứu lịch sử giá bán tại {{supplier_name}}” notice=”Lưu ý: hiện tại chỉ hỗ trợ {{supplier_name}}”]

Hỗ trợ trên trình soạn thảo

Lưu ý: hiện tại chỉ hỗ trợ WordPress với phiên bản soạn thảo Classic Editor.

Để sử dụng các shortcode hỗ trợ liên quan tới việc hiển thị dữ liệu plugin coupons sử dụng nút “Coupons” trên trình soạn thảo.

 

 

Related Posts

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.