Ngày mới An Nhiên » WordPress » Tổng hợp shortcode

Tổng hợp shortcode

Tổng hợp danh sách những hàm Shortcode hay dùng trong quá trình dựng WordPress Themes và WordPress Plugins

Cách tạo shortcode chèn video youtube vào nội dung

Cách tạo shortcode chèn video youtube vào nội dung

Tại sao nên tạo shortcode chèn video youtube ? Trong quá trình phát triển WordPress Themes, WordPress Plugins có thể bạn cần định nghĩa nhiều shortcode để tăng tính tiện dụng trong việc truy vấn dữ liệu hiển thị, định dạng template tốt hơn. Trong chia sẻ này mình sẽ hướng dẫn bạn làm thế …

Cách tạo shortcode chèn video youtube vào nội dung Read More »