Ngày mới An Nhiên » WordPress » WordPress cơ bản

WordPress cơ bản

Phân Quyền Các Loại Tài Khoản Thành Viên Trong WordPress (User Role)

WordPress có hỗ trợ phân quyền không? CÓ. Phát triển từ nền tảng ban đầu là blog do đó việc phân quyền các nhóm thành viên dĩ nhiên đã được WordPress hỗ trợ. Nếu bạn đang phát triển web/ blog dựa trên nền tảng WordPress và muốn phân loại cơ bản các nhóm thành viên …

Phân Quyền Các Loại Tài Khoản Thành Viên Trong WordPress (User Role) Read More »