How to fix “Uncaught TypeError: $template.get is not a function” in Visual Composer

Sometime before when my site updated WordPress version 4.5. I get a issue with "Uncaught TypeError: $template.get is not a function" in Visual Composer plugin.I'm debugging and search with error message and found an answer help me fixed this bug by updating the html2element function in file /wp-content/plugins/js_composer/assets/js/backend/composer-view.js from: /** * Convert html into correct element * @param html */ html2element: function(html) { var attributes = {}, $template; if (_.isString(html)) { this.template = _.template(html); $template = …


Xoá danh sách các widgets mặc định trong WordPress

Xoá danh sách các widgets mặc định trong WordPress

WordPress hiện tại được xem là 1 trong số các CMS mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới hỗ trợ từ lập trình viên cho đến người dùng thông thường dễ dàng tự mình thiết kế web một cách nhanh chóng và tiện lợi. Với vô vàn themes (giao diện), plugins (module, trình cắm bổ sung) miễn phí có, trả phí có điều đó khiến WordPress càng ngày càng thể hiện được sức mạnh của 1 trong các CMS mã mở tốt nhất.Hiện tại mình đang phát triển 1 engine theme nho nhỏ mang tên Polygon template cũng như các child theme đi cùng, trong phần widget và sidebar mình đã giải quyết vấn đề như tiêu bài viết mình nói đến …


Có cần xử lý cache các option trong WordPress ?

Có cần xử lý cache các option trong WordPress ?

Trong khi phát triển plugins, widgets và themes trên CMS WordPress việc sử dụng get_option() để lấy giá trị các tuỳ chỉnh chức năng mà trước đó bạn đã xử lý hiển thị là việc thường xuyên. Vậy mỗi lần cần truy cập giá trị của option nào đó chúng ta phải gọi hàm get_option(). Vậy bạn có cần phải xử lý cache cho các giá trị truy xuất từ get_option() hay không ?Câu trả lời là bạn không cần vì WordPress đã xử lý vấn đề đó cho bạn rồi. Việc của bạn làm chỉ cần tổ chức lưu trữ sao cho hợp lý để bạn truy xuất giá trị trên khắp dự án 1 cách dễ dàng nhất (1 class objects chẳng hạn ?).WordPress …


Cách sử dụng hàm (function) add_action trong WordPress (WordPress functions)

Chào bạn, trong thời gian gần đây mình đang phát triển 1 template nhằm phục vụ 1 cách tốt hơn cho các dịch vụ thiết kế web theo yêu cầu tại FMMSPOlygon.com. Cũng qua thời gian phát triển Polygon template mình đã tìm hiểu và học hỏi được nhiều vấn đề liên quan đến WordPress. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách sử dụng hàm add_action và những lưu ý khi sử dụng nó.Trong quá trình phát triển Polygon template có những function được gọi từ nhiều lớp chuyên biệt khác nhau nhưng đôi khi chúng ta sẽ phải nhóm chúng lại và chạy cùng nhau ở 1 giai đoạn nào đó. Vậy để làm được điều đó …