Ngày mới An Nhiên » WordPress » WordPress Functions

WordPress Functions

How to fix “Uncaught TypeError: $template.get is not a function” in Visual Composer

Sometime before when my site updated WordPress version 4.5. I get a issue with “Uncaught TypeError: $template.get is not a function” in Visual Composer plugin. I’m debugging and search with error message and found an answer help me fixed this bug by updating the html2element function in file /wp-content/plugins/js_composer/assets/js/backend/composer-view.js from: /** * Convert html into correct element * …

How to fix “Uncaught TypeError: $template.get is not a function” in Visual Composer Read More »

Xoá danh sách các Widgets mặc định trong WordPress

Xoá danh sách các widgets mặc định trong WordPress

Mặc định sau khi cài đặt WordPress hỗ trợ danh sách các Widgets mặc định, nhưng vì 1 lý do nào đó (bạn đang cần phát triển theme với các Widgets tuỳ chỉnh hơn chẳng hạn) thì việc loại bỏ bớt các Widgets sau đây là cần thiết để tránh “hỗn loạn” cho khách hàng cũng như bản thân bạn trong quá trình sử dụng Themes. Khi đó việc loại bỏ các widgets mặc định trong WordPress sẽ giúp việc phát triển WordPress Themes, WordPress Plugins trở nên rõ ràng và dễ quản lý hơn ?.

Cách sử dụng hàm (function) add_action trong WordPress (WordPress functions)

Chào bạn, trong thời gian gần đây mình đang phát triển 1 template nhằm phục vụ 1 cách tốt hơn cho các dịch vụ thiết kế web theo yêu cầu tại FMMSPOlygon.com. Cũng qua thời gian phát triển Polygon template mình đã tìm hiểu và học hỏi được nhiều vấn đề liên quan đến WordPress. …

Cách sử dụng hàm (function) add_action trong WordPress (WordPress functions) Read More »